ร่วมงานและร่วมเติบโตไปกับโอวัลติน

ร่วมงานกับเรา

Careers Opportunity! Let’s join our team

หากคุณพร้อมจะเดินก้าวออกจากกรอบเดิมๆ เพื่อหาอิสระการทำงานและความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ๆด้วยการทำงานเป็นทีมที่ยอดเยี่ยม เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน มาร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของ “ครอบครัวโอวัลติน” เพื่อสร้างความสำเร็จด้วยกัน

If you are ready to jump out of the box in seeking for the freedom in work and new creativity with great team work to accomplish goal together, come and join us as “Ovaltine family” to build success together!

- AB Food & Beverages (Thailand) Ltd.

APPLY NOW

Benefits

 • Fixed Bonus    
 • Performance Bonus    
 • Transportation allowwance    
 • Commission    
 • Incentive    
 • Uniform    
 • Sale Incentive Trip    
 • Perfect Attendance   
 • Shift Allowance    
 • Provident fund     
 • Medical Insurance
 • Life Insurance    
 • Dental Insurance    
 • Ovaltine Free Product    
 • Education Assistant    
 • Long Service Award 

*Related Position

FAQ

การติดต่อกลับหลังสมัครงาน

ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศจะได้รับการติดต่อจากฝ่ายบุคคล