privacy-icon

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Online Privacy Notice)

เราคือใคร?

เว็บไซต์ www.ovaltine.co.th (“เว็บไซต์”) ถูกจัดทำขึ้นโดยบริษัทเอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด  ทะเบียนเลขที่ 0105530028577 (ต่อไปเรียกว่า “”เรา” ของเรา” หรือ “พวกเรา)

วัตถุประสงค์ของนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะแจ้งให้ท่านทราบถึงข้อมูลของท่านที่เราจัดเก็บรวบรวมเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา รวมถึงข้อมูลที่ท่านส่งมอบให้เรา อีกทั้งยังแจ้งให้ท่านทราบวิธีการใช้สิทธิ์ของท่าน (รวมทั้งสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้เราจัดการข้อมูลบางอย่างของท่าน) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์และวิธีการใช้สิทธิ์ของท่าน ในหัวข้อ “สิทธิ์ของท่าน” ที่ระบุด้านล่าง

เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใด?

เราใช้ข้อมูลของท่านอย่างไร?

เมื่อท่านเข้าดูเว็บไซต์ของเรา  เราใช้คุกกี้ในการจัดเก็บข้อมูล:

 • ข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา  -  เราเก็บข้อมูลสารสนเทศและรายละเอียด มาตรฐานทางอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับรูปแบบพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  • เราใช้ข้อมูลนี้บันทึกจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  การใช้พื้นที่บนเว็บไซต์ของผู้เยี่ยมชมที่ต่างกัน และ ลักษณะหรือการเชื่อมโยงอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์  แต่เราไม่ใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการระบุตัวตนของท่าน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของท่าน อันประกอบด้วย หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address) ของท่าน  ระบบปฏิบัติการ และ ประเภทของบราวเซอร์
  • เราใช้ข้อมูลนี้ช่วยดูแลรักษาระบบความปลอดภัยของเว็บไซต์ของเรา และ ช่วยกำหนดแนวทางการปรับปรุงระบบดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น
  • เรายังใช้ข้อมูลนี้ช่วยปรับแต่งเว็บไซต์ให้เหมาะสมตามความสนใจของท่าน และ ดำเนินการให้มั่นใจว่าเนื้อหาของเว็บไซต์ถูกนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับท่าน นอกจากนี้ ยังช่วยให้ท่านสามารถเข้ามีส่วนร่วมในระบบตอบโต้ (interactive features) ของเว็บไซต์ได้อีกด้วย
  • เราจะไม่ใช้ข้อมูลนี้ในลักษณะที่จะสามารถระบุตัวตนของท่าน

เราจัดเก็บข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์อันชอบธรรมในการดูแลและจัดการเว็บไซต์ของเรา และดำเนินการให้มั่นใจในความปลอดภัยของเว็บไซต์ของเรา  ถ้าท่านไม่ต้องการให้เราจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้  ท่านสามารถใช้เว็บบราวเซอร์ของท่านไปที่ให้บริการ “ห้ามติดตาม” (DNT) ที่จะบอกเราว่าท่านไม่ต้องการถูกติดตามเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DNT จะหาได้ที่ http://allaboutdnt.com

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเราบนเว็บไซต์ของเรา  ให้ดูนโยบายคุกกี้ของเรา

เราจัดเก็บข้อมูลนี้เป็นเวลานานเท่าใด?

เราจะจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเป็นเวลานานเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้น โดยทั่วไป เราจะลบข้อมูลการเข้าดูของผู้ใช้งานทุกๆ 1 ปี

เราใช้ข้อมูลนี้ร่วมกับผู้ใด?

เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา กับผู้ให้บริการที่ช่วยเราบริหารและจัดการเว็บไซต์  

นอกจากนี้ เรายังใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์กับบริษัทโฆษณาต่างๆ โดยที่ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้

เราจะโอนข้อมูลนี้ไปที่ใด?

ข้อมูลใดๆ ที่เราได้รับเมื่อท่านเข้าใช้เวปไซด์ของเราจะถูกจัดเก็บภายในประเทศไทย และอาจถูกโอนออกไปยังหน่วยงานหรือบริษัทในต่างประเทศซึ่งอยู่ในเครือกิจการเดียวกันกับเรา  

ข้อมูลที่ท่านส่งให้เรา

เราใช้ข้อมูลนี้ของท่านอย่างไร?

ท่านไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลใดๆ แก่เราโดยตรงเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา แต่หากท่านเลือกที่จะใช้ตัวเลือก ติดต่อเรา หรือ ติดต่อกับเราโดยตรง เราจะใช้ข้อมูลที่ท่านส่งมาสำหรับการตอบข้อสงสัยของท่าน เมื่อเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์นี้ เราใช้มันเพื่อวัตถุประสงค์อันชอบธรรมในการติดต่อสื่อสารกับท่านตามความประสงค์และความคาดหมายของท่าน  นอกจากนี้ เรายังใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์อันชอบธรรมในการเข้าถึงคำแนะนำทางวิชาชีพที่เหมาะสม และเพื่อให้มั่นใจว่าเราดำเนินการตามภาระผูกพันทางกฎหมายที่บังคับใช้กับกิจการของเรา   

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของท่านเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงานเข้าทำงาน กรุณาดูหัวข้อ “การรับพนักงานเข้าทำงาน” ตามที่ระบุด้านล่าง

 

เราจัดเก็บข้อมูลนี้เป็นเวลานานเท่าใด?

เราจะจัดเก็บข้อมูลของท่านนานเท่าที่จำเป็นเพื่อการตอบข้อสงสัยของท่าน โดยทั่วไป เราจะเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวกับการสอบถามทั่วไปไม่เกินกว่า 6 เดือน แต่ในบางกรณี (ตัวอย่างเช่น เมื่อการสอบถามเกี่ยวพันกับสัญญาระหว่างท่านและเรา หรือ กรณีที่เราต้องใช้คำปรึกษาทางกฎหมายเพื่อตอบข้อร้องเรียน) เราอาจจำเป็นต้องเก็บข้อมูลการติดต่อสื่อสารของท่านและเราไว้นานถึง 6 ปี

 

เราใช้ข้อมูลนี้ร่วมกับผู้ใด?

เราจะใช้ข้อมูลของท่านร่วมกับผู้ให้บริการ และที่ปรึกษาทางวิชาชีพของเรา ในกรณีที่จำเป็นเพื่อการตอบข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียน  

มิฉะนั้น เราจะไม่ใช้ข้อมูลของท่านร่วมกับบุคคลที่สาม เว้นแต่:   

 • เราได้รับความยินยอมจากท่าน 
 • กฎหมายบังคับให้เราดำเนินการเช่นนั้น
 • จำเป็นเพื่อที่เราจะสามารถบังคับตามเงื่อนไขการใช้ (Terms of use) ของเรา หรือ สิทธิ์อื่นๆ รวมถึงสิทธิ์ของบุคคลที่สาม หรือ
 • จำเป็นในกรณีที่เราขายกิจการหรือทรัพย์สินของเรา (ซึ่งในกรณีนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเปิดเผยแก่ที่ปรึกษาของเรา และที่ปรึกษาของผู้ซื้อ และจะถูกส่งต่อให้แก่เจ้าของกิจการรายใหม่ต่อไป)

 

เราจะโอนข้อมูลนี้ไปที่ใด?

ข้อมูลใดๆ ที่เราจัดเก็บเกี่ยวกับการที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราจะถูกจัดเก็บภายในประเทศไทย และอาจถูกโอนออกไปยังหน่วยงานหรือบริษัทในต่างประเทศซึ่งอยู่ในเครือกิจการเดียวกันกับเรา 

การรับพนักงานเข้าทำงาน

เราใช้ข้อมูลนี้อย่างไร?

เราใช้ข้อมูลที่ท่านกรอกเพื่อสมัครงานผ่านทางเวปไซด์ของเราสำหรับประกอบการพิจารณาการสมัครงานของท่าน  พร้อมทั้งประเมินความเหมาะสม และตรวจสอบคุณสมบัติ (ตามความยินยอมของท่าน)   

เราใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อันชอบธรรมในการจัดการกับขั้นตอนการรับพนักงานเข้าทำงานก่อนที่จะจัดทำสัญญาจ้างแรงงานกับท่าน  สำหรับข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมนั้น หากจำเป็นต้องใช้ เราจะขอความยินยอมจากท่านเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นกรณีไป นอกจากนี้ หากตำแหน่งที่ท่านสนใจสมัครจำเป็นต้องมีการตรวจสอบภูมิหลัง  เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงความจำเป็นดังกล่าวทันที   

กรณีที่จำเป็น  เราจะใช้ข้อมูลนี้ของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการขอคำปรึกษาทางวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าเราได้ปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายที่บังคับใช้กับกิจการของเรา
เมื่อท่านสมัครงานโดยกรอกข้อมูลผ่านทางเวปไซด์ของเรา เราจะแจ้งให้ท่านทราบว่าข้อมูลที่เราให้กรอกนั้นมีความจำเป็นที่ท่านต้องกรอก หรือว่าท่านมีทางเลือกว่าประสงค์จะกรอกหรือไม่ก็ได้  

ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำสัญญาจ้างแรงงานกับท่าน  ท่านสามารถปฏิเสธไม่ให้เราใช้ข้อมูลที่ท่านมอบให้เราเมื่อใดก็ได้   

 

เราจัดเก็บข้อมูลนี้เป็นเวลานานเท่าใด?

โดยทั่วไป  เราจะจัดเก็บข้อมูลที่ผู้สมัครงานกรอกผ่านทางเวปไซด์ของเราเป็นเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่มีการตัดสินใจเลือกรับพนักงานในตำแหน่งนั้น ในกรณีใบสมัครงานของท่านถูกปฏิเสธ เราอาจตัดสินใจเก็บข้อมูลรายละเอียดของท่านนานกว่านั้น หากเราเห็นว่าท่านมีคุณสมบัติที่อาจเหมาะสมกับตำแหน่งงานอื่น ที่อาจจะมีในกลุ่มบริษัท ABF ในอนาคต โดยเราจะแจ้งให้ท่านทราบ เพื่อให้ท่านเลือกว่าต้องการจะให้เราเก็บข้อมูลของท่านต่อไปหรือไม่   

หากใบสมัครงานของท่านได้รับการตอบรับเข้าทำงาน  ข้อมูลของท่านจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำสัญญาจ้างแรงงานต่อไป  โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรักษาและถูกใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของพนักงาน  (ท่านจะได้รับสำเนาเอกสารนโยบายดังกล่าวเมื่อท่านเริ่มต้นการทำงานกับเรา)

 

เราใช้ข้อมูลนี้ร่วมกับผู้ใด?

ในกรณีที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ในการจัดการการรับพนักงานเข้าทำงาน  เราจะใช้ข้อมูลของท่านร่วมกับผู้ให้บริการ และที่ปรึกษาทางวิชาชีพ  (เช่น ตัวแทนจัดหาพนักงาน ผู้ที่ให้บริการตรวจสอบประวัติในนามของเราและ ถ้าเหมาะสมกับตำแหน่งที่ท่านสมัคร  ผู้ที่ให้บริการประเมินคุณสมบัติผู้สมัครให้กับเรา)
นอกจากนี้ เราอาจจะติดต่อบุคคลที่สาม ที่ท่านได้ให้รายละเอียดข้อมูลไว้ เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ท่านให้ไว้ ในส่วนที่เกี่ยวกับการจ้างงานในอดีตรวมถึงคุณสมบัติของท่าน
เราจะไม่ใช้ข้อมูลของท่านร่วมกับบุคคลที่สาม เว้นแต่:   

 • เราได้รับความยินยอมจากท่าน (ตัวอย่างเช่น การใช้รายละเอียดของผู้สมัครร่วมกับอีกกลุ่มบริษัทสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดหาพนักงานของพวกเขา)
 • กฎหมายบังคับให้เราดำเนินการเช่นนั้น
 • จำเป็นเพื่อที่เราจะสามารถบังคับตามเงื่อนไขการใช้ (Terms of use) ของเรา หรือ สิทธิ์อื่นๆ รวมถึงสิทธิ์ของบุคคลที่สาม หรือ
 • จำเป็นในกรณีที่เราขายกิจการหรือทรัพย์สินของเรา (ซึ่งในกรณีนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเปิดเผยแก่ที่ปรึกษาของเรา และที่ปรึกษาของผู้ซื้อ และจะถูกส่งต่อให้แก่เจ้าของกิจการรายใหม่)

 

บริษัทจะโอนข้อมูลไปที่ใดบ้าง?

ข้อมูลใดๆ ที่ท่านมอบให้กับบริษัทเพื่อประกอบการสมัครงานของท่าน จะถูกเก็บรักษาไว้และไม่ถูกโอนออกไปนอกประเทศไทย เว้นแต่ท่านจะให้ความยินยอม

ข้อมูลที่ท่านให้เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน จับรางวัล ส่งเสริมการขาย หรือกรอกแบบสำรวจ

เราใช้ข้อมูลนี้อย่างไร?

โดยปกติแล้วท่านไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา  อย่างไรก็ตาม ในการติดต่อสื่อสาร หรือการให้บริการบางอย่างกับท่าน เราอาจจำเป็นต้องขอข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านเพื่อให้เราสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ ตัวอย่างเช่น  หากท่านประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน จับรางวัล ส่งเสริมการขาย หรือกรอกแบบสำรวจกับเรา เราจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดการติดต่อของท่าน นอกจากนี้ หากมีกรณีที่เราสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ท่านไม่จำเป็นต้องให้กับเรา เราจะแจ้งให้ท่านทราบว่าท่านไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลดังกล่าวกับเรา เหตุผลที่เราอาจขอข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่จำเป็นต้องให้ เนื่องจากเราเชื่อว่า ข้อมูลเหล่านั้น หากได้มา จะช่วยให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าของเรามากขึ้น และสามารถพัฒนาสินค้าและบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น     

หากท่านลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน  จับรางวัล ส่งเสริมการขาย หรือ กรอกแบบสำรวจ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้เพื่อ  

 • จัดหาข้อมูลส่งเสริมการขายให้แก่ท่านตามที่ท่านร้องขอ
 • จัดหาข้อมูลเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเราตามที่ท่านร้องขอ
 • ปรับปรุงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับความต้องการและความสนใจของลูกค้าของเรา และ
 • แจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของบริการของเรา   

เมื่อเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้  เราจะใช้มันเพื่อประโยชน์อันชอบธรรมในการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าและบริการของเรา และเพื่อการติดต่อสื่อสารกับท่านตามที่ท่านประสงค์และคาดหมาย  ท่านสามารถปฏิเสธมิให้เราใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้เมื่อใดก็ได้     

นอกจากนี้ เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการขอคำปรึกษาทางวิชาชีพที่เหมาะสม และ เพื่อให้มั่นใจว่าเราได้ปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายที่บังคับใช้กับกิจการของเรา
ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลของท่านเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน  จับรางวัล หรือ ส่งเสริมการขาย เราจะใช้ข้อมูลนี้ในการบริหารจัดการการแข่งขัน  ติดต่อสื่อสารผลการแข่งขัน และการส่งมอบรางวัล ข้อมูลของท่านจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่เรามีกับท่านในส่วนที่เกี่ยวกับเงื่อนไขกิจกรรมการแข่งขัน หรือจับรางวัล แล้วแต่กรณี

      

เราจัดเก็บข้อมูลนี้เป็นเวลานานเท่าใด?

ข้อมูลที่เราจัดเก็บเกี่ยวกับการบริหารจัดการการแข่งขัน  การจับรางวัล การส่งเสริมการขาย และการกรอกแบบสำรวจ โดยทั่วไปจะจัดเก็บไว้เป็นเวลาไม่เกิน 6 ปี  

 

เราใช้ข้อมูลนี้ร่วมกับผู้ใด?

ในกรณีที่จำเป็น เราจะใช้ข้อมูลนี้ร่วมกับผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบ ผู้ให้บริการแก่เรา และที่ปรึกษาทางวิชาชีพ รวมถึงหุ้นส่วนที่เกี่ยวกับการแข่งขัน การจับรางวัล หรือ การส่งเสริมการขาย
มิฉะนั้น เราจะไม่ใช้ข้อมูลของท่านร่วมกับบุคคลที่สาม เว้นแต่:

 • เราได้รับความยินยอมจากท่าน
 • กฎหมายบังคับให้เราดำเนินการเช่นนั้น
 • จำเป็นเพื่อที่เราจะสามารถบังคับตามเงื่อนไขการใช้ (Terms of use) ของเรา หรือ สิทธิ์อื่นๆ รวมถึงสิทธิ์ของบุคคลที่สาม หรือ
 • จำเป็นในกรณีที่เราขายกิจการหรือทรัพย์สินของเรา (ซึ่งในกรณีนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเปิดเผยแก่ที่ปรึกษาของเรา และที่ปรึกษาของผู้ซื้อ และจะถูกส่งต่อให้แก่เจ้าของกิจการรายใหม่ต่อไป)

 

เราจะโอนข้อมูลนี้ไปที่ใด?

ข้อมูลใดๆ ที่เราได้รับเมื่อท่านลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน จับรางวัล ส่งเสริมการขาย หรือ กรอกแบบสำรวจจะถูกจัดเก็บรักษาภายในประเทศไทย และอาจถูกโอนออกไปยังหน่วยงานหรือบริษัทในต่างประเทศซึ่งอยู่ในเครือกิจการเดียวกันกับเรา

สิทธิ์ของท่าน

ท่านมีสิทธิ์ที่จะร้องขอสำเนาเอกสารข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้มอบให้เราเก็บรักษาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำสัญญาได้ตลอดเวลา      

นอกจากนี้ ท่านมีสิทธิ์ขอสำเนาเอกสารข้อมูลในรูปแบบที่อ่านได้โดยโดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กันทั่วไป เพื่อท่านจะได้สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวได้ใหม่ หรือส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังหน่วยงานอื่นได้ทันที 

ถ้าท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรักษาไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ท่านสามารถขอให้เราแก้ไขหรือทำให้สมบูรณ์ได้     

ในบางกรณี ท่านมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่ให้เราดำเนินการประมวลผลข้อมูลของท่าน และสามารถขอให้เราจำกัดการใช้ข้อมูลของท่าน และลบทิ้งข้อมูลนั้นได้ 

อย่างไรก็ดี  มีข้อยกเว้นบางประการในสิทธิ์เหล่านี้  เช่น เราจะดำเนินการลบข้อมูลของท่านทิ้งมิได้ ถ้ากฎหมายกำหนดให้เราต้องจัดเก็บข้อมูลนั้น หรือ ถ้าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับสัญญาที่เราทำไว้กับท่าน ในทำนองเดียวกัน การเข้าถึงข้อมูลของท่านอาจได้รับการปฏิเสธ หากการเข้าถึงนั้นจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น หรือ ถ้ากฎหมายห้ามมิให้เราเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว      

ถ้าท่านประสงค์จะใช้สิทธิ์ใดๆ เหล่านี้  กรุณาติดต่อเราตามรายละเอียดด้านล่าง 

การติดต่อเราและสิทธิ์ในการร้องเรียน

หากท่านมีข้อสงสัย ความเห็น หรือ ข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาติดต่อมาที่  ผู้ประสานงานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณบุหงา ชิมเฟลด์ e-mail address: pdpa_officer@twiningsovo.com