ข่าวสารกิจกรรมดีๆกับโอวัลติน ติดต่อข่าวสารดีๆกับ โอวัลติน อร่อยคุ้มประโยชน์เยอะ

ข่าวสารและกิจกรรม

โอวัลติน ทั้งแลก ทั้งลุ้น รับโชค 2 ต่อ ลุ้นทองคำทุกเดือน รวม 60 รางวัล

1

กิจกรรม : โอวัลติน ทั้งแลก ทั้งลุ้น รับโชค 2 ต่อ ลุ้นทองคำทุกเดือน รวม 60 รางวัล 

วิธีการร่วมกิจกรรม : เพียงเพิ่มเพื่อนและลงทะเบียนผ่านทาง Line official account: ovaltineshop และพิมพ์รหัส 12 หลัก ที่ปรากฏอยู่ด้านในของถุงซองผลิตภัณฑ์โอวัลตินสูตร 3 ขนาด 1,000 กรัม และไวท์มอลต์ ขนาด 600 กรัม ส่งมาที่ Line official account: ovaltineshop เพื่อรับสิทธิลุ้นของรางวัลต่อที่ 1 และสะสมรหัสแลกของรางวัลต่อที่ 2 ดังนี้

ต่อที่ 1: " ลุ้นทองคำทุกเดือน"
ระยะเวลากิจกรรม: ส่งรหัสเพื่อร่วมลุ้นของรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 00:00 น. ถึงวันที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 23:59 น. (จับรางวัลระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2563 ถึง 24 กันยายน 2563)
ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 หมดเขต วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 23:59 น. 
จับรางวัล ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. 
ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563 หมดเขต วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 23:59 น.
จับรางวัล ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00
ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563หมดเขต วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 23:59 น.
จับรางวัล ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น.
ครั้งที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563หมดเขต วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 23:59 น.
จับรางวัล ในวันที่  30 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น.
ครั้งที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 หมดเขต วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2563เวลา 23:59 น.
จับรางวัล วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น.
ครั้งที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 หมดเขต วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 23:59 น.
จับรางวัล วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น.

รายละเอียดกิจกรรม: 
1. ลูกค้าต้องลงทะเบียนด้วยการเพิ่มเพื่อนผ่าน Line official account: ovaltineshop และกรอกชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน เลขเลเซอร์หลังบัตร ที่อยู่ เพศ หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด ประสบการณ์การตกแต่งร้านกับทีมตกแต่ง ประเภทของร้าน ความถี่ในการใช้ผลิตภัณฑ์ บริเวณที่ตั้งร้านค้า มาเพื่อลงทะเบียน โดยหมายเลขโทรศัพท์ 1 หมายเลข สามารถลงทะเบียนได้ 1 ครั้ง
2. เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้พิมพ์รหัส 12 หลัก ที่ปรากฏอยู่ด้านในของถุงผลิตภัณฑ์โอวัลตินสูตร 3 ขนาด 1,000 กรัม และไวท์มอลต์ ขนาด 600 กรัม ส่งมาที่ Line official account: ovaltineshop  เพื่อรับสิทธิลุ้นรางวัลสร้อยคอทองคำ มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท  เดือนละ 10 รางวัล รวมทั้งสิ้น 6 เดือน มูลค่ารวม 600,000 บาท โดยรหัส 1 หมายเลข สามารถส่งเข้าร่วมกิจกรรมได้ 1 ครั้ง และไม่สามารถใช้ซ้ำได้
3. หมายเลขโทรศัพท์ 1 หมายเลข สามารถส่งรหัสได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน
4. ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีคุณภาพ และราคาเทียบเท่า หรือใกล้เคียงกับของรางวัลข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ร่วมกิจกรรมหรือผู้ชนะการประกวดให้ทราบล่วงหน้า
5. บุคคลที่สามารถร่วมกิจกรรมได้นั้นต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยและอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
6. กำหนดการจับรางวัล 6 ครั้ง 
     1. จับรางวัลครั้งที่ 1 จำนวน 10 รางวัล ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. ที่ โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ 99/3 หมู่ 2 ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ใบอนุญาตเลขที่  217/2562 ออกให้ ณ อำเภอเมืองปทุมธานี)
    ประกาศรางวัลครั้งที่ 1 วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 19.00 น. ผ่านทาง Line official account: ovaltineshop และ เพจ facebook.com/OvaltineThailand

     2. จับรางวัลครั้งที่ 2 จำนวน 10 รางวัล ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 ที่ โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ 99/3 หมู่ 2 ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ใบอนุญาตเลขที่  217-222/2562 ออกให้ ณ อำเภอเมืองปทุมธานี)
    ประกาศรางวัลครั้งที่ 2 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. เวลา 19.00 น. ผ่านทาง Line official account: ovaltineshop และ เพจ facebook.com/OvaltineThailand

     3. จับรางวัลครั้งที่ 3 จำนวน 10 รางวัล ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. ที่ โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ 99/3 หมู่ 2 ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี(ใบอนุญาตเลขที่  217-222/2562 ออกให้ ณ อำเภอเมืองปทุมธานี)
    ประกาศรางวัลครั้งที่ 3 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 19.00 น. ผ่านทาง Line official account: ovaltineshop และ เพจ facebook.com/OvaltineThailand

     4. จับรางวัลครั้งที่ 4 จำนวน 10 รางวัล ในวันที่  30 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. ที่ โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ 99/3 หมู่ 2 ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี(ใบอนุญาตเลขที่  217-222/2562 ออกให้ ณ อำเภอเมืองปทุมธานี)
    ประกาศรางวัลครั้งที่ 4 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.00 น. ผ่านทาง Line official account: ovaltineshop และ เพจ facebook.com/OvaltineThailand

     5. จับรางวัลครั้งที่ 5 จำนวน 10 รางวัล วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. ที่ โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ 99/3 หมู่ 2  ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี(ใบอนุญาตเลขที่  217-222/2562 ออกให้ ณ อำเภอเมืองปทุมธานี)
    ประกาศรางวัลครั้งที่ 5 วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 19.00 น. ผ่านทาง Line official account: ovaltineshop และ เพจ facebook.com/OvaltineThailand

     6. จับรางวัลครั้งที่ 6 จำนวน 10 รางวัล วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. ที่ โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ 99/3 หมู่ 2  ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ใบอนุญาตเลขที่  217-222/2562 ออกให้ ณ อำเภอเมืองปทุมธานี)
    ประกาศรางวัลครั้งที่ 6 วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 19.00 น. ผ่านทาง Line official account: ovaltineshop และ เพจ facebook.com/OvaltineThailand


เงื่อนไขการรับรางวัล:
1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด และสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด พร้อมแสดงหน้าข้อมูลส่วนตัวของบัญชีโปรแกรมไลน์ Ovaltineshop ที่ใช้สมัครสมาชิก และเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการลงทะเบียน เพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่ บริษัท โซลูชั่น วัน โฮลดิ้ง จำกัด 46 ซอยริมคลองสามเสน  ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ในวันและเวลาทําการ โดยผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องมารายงานตัวด้วยตัวเองภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทําการประกาศผลเเต่ละครั้ง และชื่อผู้มารับรางวัลต้องตรงกับชื่อของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล
2. กรณีที่ผู้โชคดีไม่มีหลักฐานของผลิตภัณฑ์ ที่มีรหัสชิงโชคถูกต้องตรงกับประกาศมาแสดง หรือมีหลักฐานไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ข้างต้น หรือไม่มาติดต่อขอรับรางวัลภายในวันและเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล และให้สิทธิแก่ผู้โชคดีสำรองลำดับถัดไป หากผู้โชคดีคนใหม่มีหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่มาติดต่อขอรับรางวัลภายในกำหนด บริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรหรือสถานสาธารณกุศลหรือหน่วยงานราชการเพื่อประโยชน์ขององค์กรหรือสถานสาธารณกุศลหรือทางราชการต่อไป
3. ในการจับรางวัลแต่ละครั้ง ผู้โชคดีแต่ละท่านมีสิทธิจะได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียว และเมื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลในการจับรางวัลครั้งใดแล้ว ผู้โชคดีรายดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิในการรับรางวัลอื่น ๆ ในครั้งนั้น ทั้งนี้ ผู้โชคดีรายดังกล่าวสามารถเข้าร่วมลุ้นรับรางวัลในครั้งต่อไปได้อีกตลอดระยะเวลากิจกรรมที่เหลืออยู่
4. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถ แลก ทอน เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิให้กับบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใด รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบเเต่อย่างใด
5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่ หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ของรางวัลใหม่นั้นจะมีมูลค่าเทียบเท่าของรางวัลเดิม
7. การจับรางวัลตามข้อกำหนดนี้ รวมถึงคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดเเละสิ้นสุด
8. บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อที่บริษัทฯ ที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง
9. พนักงานและครอบครัวของพนักงานบริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือ บริษัทตัวแทนโฆษณา คณะกรรมการดำเนินรายการและบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการ
10. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อระบบอินเตอร์เน็ตที่ล่าช้า ไม่สมบูรณ์ หรือเกิดจากการฉ้อโกงหรือการส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ที่เกิดจากผู้เข้าร่วมรายการหรือระบบอินเตอร์เน็ตที่ล่าช้า ไม่ว่าจะเนื่องมาจากสาเหตุของความผิดพลาด การเพิกเฉย การแก้ไขปรับเปลี่ยน การให้สินบน การลบทิ้ง ขโมย การทำลายข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหายของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ หรือไม่ว่าเหตุใด
11. กติกาการตัดสินทางบริษัทฯ จะพิมพ์หมายเลขรหัสชิงโชคพร้อมชื่อและนามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้ร่วมกิจกรรมส่งเข้ามาทั้งหมดนำมารวมกองกันไว้และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วน ต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน พร้อมทั้งอ่านหมายเลขรหัสชิงโชคบนซองผลิตภัณฑ์ของผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุก ๆ ท่านทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลในแต่ละครั้งจะไม่นำมาจับรางวัลในครั้งต่อไปอีก
12. บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ชื่อและนามสกุลหรือข้อมูลอื่น ๆ ของผู้โชคดีไม่ว่าจะสามารถระบุตัวผู้โชคดีได้โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม ("ข้อมูลส่วนบุคคล") จากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อดำเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จ เพื่อประกอบสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยไม่จำกัดระยะเวลาการลงสื่อ และโดยบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม
13. ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โชคดีไว้จนกว่าการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้จะสิ้นสุดลง โดยผู้โชคดีสามารถเข้าถึง ขอสำเนา แก้ไข ขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการอัตโนมัติ คัดค้าน ลบหรือทำลาย ระงับการใช้ ขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดรวมถึงร้องเรียนได้ โดยผู้โชคดีสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏบนเอกสารนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line official account: ovaltineshop หรือโทร 02-7424330


ต่อที่ 2: กิจกรรม "สะสมรหัส..ผ่านไลน์ แลกรางวัล"
ระยะเวลากิจกรรม: 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2563 
รายละเอียดกิจกรรม:    
1. ลูกค้าต้องลงทะเบียนด้วยการกรอกชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน เลขเลเซอร์หลังบัตร ที่อยู่ เพศ หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด ประสบการณ์การตกแต่งร้านกับทีมตกแต่ง ประเภทของร้าน ความถี่ในการใช้ผลิตภัณฑ์ บริเวณที่ตั้งร้านค้า ผ่าน Line official account: ovaltineshop หมายเลขโทรศัพท์ 1 หมายเลข สามารถลงทะเบียนได้ 1 ครั้ง (ทั้งนี้ หากลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้แล้วสำหรับกิจกรรม ลุ้นสร้อยคอทองคำทุกเดือนไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำอีก) 
2. เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้พิมพ์รหัส 12 หลัก ที่อยู่บนการ์ดที่บรรจุในถุงผลิตภัณฑ์โอวัลตินสูตร 3 ขนาด 1,000 กรัม และไวท์มอลต์ ขนาด 600 กรัม ส่งมาที่ Line official account: ovaltineshop โดย 1 รหัสในถุงผลิตภัณฑ์โอวัลติน มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน และ 1 รหัสสามารถใช้ได้ 1 ครั้ง ไม่สามารถใช้ซ้ำได้ 
3. เมื่อสะสมครบเงื่อนไข สามารถแลกรับของรางวัลได้ดังต่อไปนี้ 
     -  ครบ 25 รหัส แลกผลิตภัณฑ์โอวัลตินสูตร 3 ขนาด 1,000 กรัม 1 ถุง มูลค่ารางวัลละ 149 บาท 
     -  ครบ100 รหัส แลกเครื่องปั่นสมูทตี้ ยี่ห้อ nanotech NT - 010 มูลค่ารางวัลละ 2,750 บาท (หรือรุ่นเทียบเท่า มูลค่า 2,750 บาท) 
4. ลูกค้าต้องทำการยืนยันสิทธิแลกรางวัลด้วยตนเอง โดยกดแลกคะแนนสะสมตามกำหนดเพื่อแลกของรางวัลผ่านไลน์(LINE) และต้องแจ้งยืนยันชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่สำหรับจัดส่งของรางวัล ตามวันและเวลาที่กำหนดในกิจกรรม หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องการยืนยันสิทธิแต่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดข้างต้น ถือว่าลูกค้าท่านดังกล่าวสละสิทธิ์ในการแลกของรางวัลในรอบนั้นทันที
5. หลังจากการยืนยันตัวตนครบถ้วน ผู้จัดกิจกรรมจะจัดส่งของรางวัลตามการยืนยันแลกของรางวัล ให้แก่ลูกค้าทางไปรษณีย์ โดยจัดส่งให้ตาม ชื่อและที่อยู่ที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้แจ้งให้ผู้จัดกิจกรรมทราบในช่วงของการยืนยันสิทธิ ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งให้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากของรางวัลถูกตีกลับไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดกิจกรรมไม่มีหน้าที่ต้องจัดส่งของรางวัลให้ลูกค้าอีกแต่อย่างใด และถือว่าลุกค้าท่านดังกล่าวสละสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมและรับของรางวัลในรอบดังกล่าว
6. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถ แลก ทอน เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิให้กับบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใด รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบเเต่อย่างใด
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ของรางวัลใหม่นั้นจะมีมูลค่าเทียบเท่าของรางวัลเดิม