ข่าวสารกิจกรรมดีๆกับโอวัลติน ติดต่อข่าวสารดีๆกับ โอวัลติน อร่อยคุ้มประโยชน์เยอะ

ข่าวสารและกิจกรรม

โอวัลติน ยิ่งดื่ม ยิ่งได้ เฟส 3-4

22

เงื่อนไขกิจกรรม  โอวัลติน ยิ่งดื่ม ยิ่งได้

1. กิจกรรม และผู้จัดกิจกรรม
กิจกรรม โอวัลติน ยิ่งดื่ม ยิ่งได้ ได้จัดขึ้นโดย บริษัท เอบีฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้จัดกิจกรรม”)

2. กติกาการร่วมกิจกรรม
2.1 ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
2.1.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ลูกค้าที่เก็บสะสมชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ ดังนี้
a.  เครื่องดื่มมอลต์สกัดรสช็อกโกแลตปรุงสำเร็จ (ตรา โอวัลติน 3 อิน 1) 
b.  เครื่องดื่มมอลต์สกัดรสช็อกโกแลตปรุงสำเร็จสูตรน้ำตาลน้อยกว่า (ตรา โอวัลติน 3 อิน 1)
c.  เครื่องดื่มมอลต์สกัดรสช็อกโกแลตปรุงสำเร็จสูตรแคลเซียมสูง (ตรา โอวัลติน โกลด์)
d.  เครื่องดื่มมอลต์สกัดรสช็อกโกแลตสูตรผสมดีเอชเอ ปรุงสำเร็จ (ตรา โอวัลตินสมาร์ท)
e.  เครื่องดื่มมอลต์สกัดรสช็อกโกแลตปรุงสำเร็จ ละลายได้ในน้ำเย็น (ตรา โอวัลติน 3 อิน 1 เย็น ครั้นช์ชี่ ช็อกโก)
f.  เครื่องดื่มมอลต์ผสมนม ปรุงสำเร็จ สูตรไขมันต่ำผสมคอลลาเจน (ตราโอวัลติน เนเจอร์ซีเล็คท์ ไวท์มอลต์)
g.  นมถั่วเหลืองปรุงสำเร็จ ชนิดผง (น้ำเต้าหู้ผง) สูตรน้ำตาลน้อยกว่า (เครื่องหมายการค้าโอวัลติน เนเจอร์ซีเล็คท์ ซอยด์)
h.  นมถั่วเหลืองปรุงสำเร็จ ชนิดผง (น้ำเต้าหู้ผง) ผสมงาดำและงาขาว สูตรน้ำตาลน้อยกว่า (เครื่องหมายการค้าโอวัลติน เนเจอร์ซีเล็คท์ ซอยด์)
i.  เครื่องดื่มธัญญาหาร 5 ชนิด สูตรผสมข้าวกล้องงอกปรุงสำเร็จ  (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนโอวัลติน เนเจอร์ซีเล็คท์ ไฟว์เกรนส์)
j.  เครื่องดื่มมอลต์สกัดรสช็อกโกแลต ปรุงสำเร็จ (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน โอวัลติน สวิส ฟอร์มูล่า ริช ช็อกโกแลต) 

k.  ผลิตภัณฑ์นมยูเอชที รสมอลต์ช็อกโกแลต สูตรแคลเซียมสูง  (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน โอวัลติน) ขนาด 180 มล. และ  ขนาด 225 มล.
l.  ผลิตภัณฑ์นมยูเอชที รสมอลต์ผสมนม (เครื่องหมายการค้า โอวัลติน ไวท์ทวิสต์) ขนาด 170 มล. 
m.  ผลิตภัณฑ์นมยูเอชที รสมอลต์ช็อกโกแลต สูตรน้ำตาลน้อยกว่า  (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนโอวัลติน) ขนาด 180 มล. 
n.  ผลิตภัณฑ์นมยูเอชที รสมอลต์ช็อกโกแลต สูตรแคลเซียมสูง  (เครื่องหมายการค้า โอวัลติน โกลด์) ขนาด 170 มล. 
o.  ผลิตภัณฑ์นมยูเอชที รสมอลต์ช็อกโกแลต สูตรผสมดีเอชเอ  (ตรา โอวัลติน สมาร์ท) ขนาด 110 มล. และ  ขนาด 170  มล. และขนาด 165 มล.
p. ผลิตภัณฑ์นมยูเอชที รสมอลต์ผสมนม กลิ่นวานิลลา  สูตรผสมดีเอชเอ  (ตรา โอวัลติน สมาร์ท) ขนาด 170 มล.
q. น้ำเต้าหู้ผงปรุงสำเร็จ (น้ำนมถั่วเหลือง) (เครื่องหมายการค้าโอวัลติน เนเจอร์ซีเล็คท์ ซอยด์)
r. เครื่องดื่มมอลต์สกัดรสช็อกโกแลตปรุงสำเร็จชนิดผง สูตรไม่ผสมน้ำตาลทราย (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน โอวัลติน) 
2.1.2 ผู้ร่วมกิจกรรมที่เป็นบุคคลทั่วไป และ แบบสะสมเป็นกลุ่มหมู่บ้านหรือชุมชน สามารถร่วมกิจกรรมโดยการสะสมชิ้นส่วนซองเปล่าโอวัลติน 3อิน1 แบบซองเดี่ยวที่มีโลโก้โอวัลตินที่ร่วมรายการ และ/หรือ กล่องโอวัลตินยูเอชทีด้านหน้าที่มีโลโก้โอวัลตินที่ร่วมรายการ (ตัดเฉพาะด้านหน้ากล่องที่มีโลโก้โอวัลตินเก็บไว้เป็นหลักฐาน) เพื่อแลกรับรางวัล  (รายละเอียดของรางวัลในข้อ 4)
2.1.3 ทุกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์โอวัลตินที่ร่วมรายการมีค่า 1 คะแนน ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสะสมได้หลายชิ้นส่วนเพื่อแลกรับรางวัลตามที่ผู้จัดกิจกรรมกำหนด โดยของรางวัลที่ได้รับจะแตกต่างตามคะแนนที่ผู้ร่วมกิจกรรมสะสมได้ (รายละเอียดของรางวัลในข้อ 4)
2.1.4 ผู้ร่วมกิจกรรมที่เป็นบุคคลทั่วไปสามารถนำชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์โอวัลตินที่ร่วมรายการมาแลกรับรางวัลตามรายละเอียดสถานที่แลกรับรางวัลในข้อ 3 สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมแบบสะสมเป็นกลุ่มหมู่บ้านหรือชุมชน สามารถติดตามประกาศผลรางวัลและรายงานตัวรับรางวัลได้ที่ https://www.facebook.com/Ovaltinethailand
2.1.5 ชิ้นส่วนซองเปล่าโอวัลติน 3อิน1 แบบซองเดี่ยวที่มีโลโก้โอวัลตินที่ร่วมรายการ และ/หรือ กล่องโอวัลตินยูเอชทีด้านหน้าที่มีโลโก้โอวัลตินที่ร่วมรายการ (สำหรับบุคคลทั่วไป , สะสมเป็นกลุ่มหมู่บ้านหรือชุมชน) ที่ผู้ร่วมกิจกรรมนำมาแลกสามารถใช้แลกรับรางวัลจากคะแนนสะสมได้ไม่จำกัดจำนวนต่อรอบกิจกรรม 
2.2 เฉพาะผู้ร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนและเงื่อนไขการร่วมสนุกตามข้อ 2 นี้เท่านั้น จึงมีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม และแลกรับของรางวัลจากกิจกรรมนี้ได้ 
2.3 ผู้ร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขข้างต้น ถือว่าได้ให้ความยินยอมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมโอวัลติน ยิ่งดื่มยิ่งได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ทุกประการ และผู้จัดกิจกรรมจะเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยรูปถ่าย ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น รูปถ่ายกิจกรรม และ/หรือข้อมูลอื่นๆ ของผู้ร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะสามารถระบุตัวผู้ร่วมกิจกรรมได้โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม ("ข้อมูลส่วนบุคคล") ที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้ให้หรือเปิดเผยในการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ผู้จัดกิจกรรมและหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนี้ใช้ในการดำเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จ โฆษณาและประชาสัมพันธ์และอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ไปใช้ในสื่อต่าง ๆ ได้เพื่อปฏิบัติตามกิจกรรมนี้และ/หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้จัดกิจกรรมตามที่ผู้จัดกิจกรรมเห็นสมควร และผู้ร่วมกิจกรรมตกลงไม่คิดค่าใช้จ่ายและหรือค่าตอบแทนแต่อย่างใด
ทั้งนี้ ผู้จัดกิจกรรมจะเก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมไว้จนกว่าการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้จะสิ้นสุดลง โดยผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเข้าถึง ขอสำเนา แก้ไข ขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการอัตโนมัติ คัดค้าน ลบหรือทำลาย ระงับการใช้ ขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดรวมถึงร้องเรียนได้ โดยผู้ร่วมกิจกรรมสามารถติดต่อผู้จัดกิจกรรมได้ตามรายละเอียดในข้อ 6.10

3. ระยะเวลากิจกรรม สถานที่แลกรับรางวัล และ การประกาศผลกิจกรรม
3.1 ผู้ร่วมกิจกรรมที่เป็นบุคคลทั่วไปสามารถเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมโอวัลตินยิ่งดื่มยิ่งได้ โดยนำชิ้นส่วนซองเปล่าโอวัลติน 3อิน1 แบบซองเดี่ยวที่มีโลโก้โอวัลตินที่ร่วมรายการ  และ/หรือ กล่องโอวัลตินยูเอชทีด้านหน้าที่มีโลโก้โอวัลตินที่ร่วมรายการมาแลกรับรางวัล ได้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564  - 31 ธันวาคม 2564  สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่เป็นแบบสะสมเป็นกลุ่มหมู่บ้านหรือชุมชนสามารถเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมโอวัลตินยิ่งดื่มยิ่งได้ โดยนำชิ้นส่วนซองเปล่าโอวัลติน 3อิน1 แบบซองเดี่ยวที่มีโลโก้โอวัลตินที่ร่วมรายการ  และ/หรือ กล่องโอวัลตินยูเอชทีด้านหน้าที่มีโลโก้โอวัลตินที่ร่วมรายการมาแลกรับรางวัล ได้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564  - 31 ธันวาคม 2564     ผู้ร่วมกิจกรรมสามารมาแลกรับของรางวัลที่จุดบริการแลกรับเคลื่อนที่กับเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมเมื่อพบเห็นโดยมีจุดสังเกตุ คือ รถคาราวานที่มีป้ายกิจกรรมเขียนว่า โอวัลตินยิ่งดื่มยิ่งได้ 

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้จัดกิจกรรมไม่สามารถเข้าไปทำกิจกรรมได้ในวันและเวลาที่กำหนด เนื่องด้วยเหตุที่นอกเหนือการควบคุม หรือเหตุสุดวิสัย เช่น โรคระบาด หรือข้อกำหนดต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิในการไม่เดินทางเข้าไปรับชิ้นส่วน และอาจพิจารณาเปิดให้มีการส่งชิ้นส่วนทาง ปณ. แทน โดยรางวัลที่จะแลกสำหรับการส่งแบบปณ.นั้น จะแลกได้เฉพาะสินค้าโอวัลตินเท่านั้น
3.2 สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่เป็นแบบสะสมเป็นกลุ่มหมู่บ้านหรือชุมชนสามารถติดตามการประกาศผลกิจกรรมได้ในวันที่ 12 มกราคม  2565  เวลา 17.00 น. ทาง https://www.facebook.com/Ovaltinethailand  
3.3 คณะกรรมการพิจารณาที่สถานที่แลกรับรางวัลเป็นบุคคลของผู้จัดกิจกรรม (หรือบุคคลที่ผู้จัดกิจกรรมมอบหมาย) ซึ่งรวมถึงตัวแทนจากบริษัท เอบีฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากชิ้นส่วนซองเปล่าโอวัลติน 3อิน1 แบบซองเดี่ยวที่มีโลโก้โอวัลตินที่ร่วมรายการ และ/หรือ กล่องโอวัลตินยูเอชทีด้านหน้าที่มีโลโก้โอวัลตินที่ร่วมรายการ เท่านั้น  การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นเด็ดขาด และเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี ผู้จัดกิจกรรมถือว่าผู้ร่วมรายการทุกท่านที่ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการชิงรางวัลนี้ทุกประการ หากผู้จัดกิจกรรมได้รับผลจากกฎหมายหรือได้รับคำสั่งจากหน่วยงานใดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน อันมีผลให้จำต้องเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการร่วมกิจกรรมดังกล่าว ผู้จัดกิจกรรมมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการร่วมกิจกรรมนี้ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. ของรางวัลและมูลค่าของรางวัลในแต่ละสถานที่แลกรับรางวัล
รายละเอียดของของรางวัลของผู้ร่วมกิจกรรมมีดังนี้ ทั้งนี้ ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีคุณภาพ และราคาเทียบเท่า หรือใกล้เคียงกับของรางวัลข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ร่วมกิจกรรมให้ทราบล่วงหน้า
4.1.1 ของรางวัลสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่เป็นบุคคลทั่วไป  มูลค่ารวม 752,000 บาท
a. ชิ้นส่วนซองเปล่าโอวัลติน 3อิน1 แบบซองเดี่ยวที่มีโลโก้โอวัลตินที่ร่วมรายการ และ/หรือ กล่องโอวัลตินยูเอชทีด้านหน้าที่มีโลโก้โอวัลตินที่ร่วมรายการ ที่สะสมครบ 20 คะแนน แลกรับจานโอวัลติน 1 ใบ มูลค่า 69 บาท จำนวน 8,000 รางวัล มูลค่ารวม 552,000 บาท
b. ชิ้นส่วนซองเปล่าโอวัลติน 3อิน1 แบบซองเดี่ยวที่มีโลโก้โอวัลตินที่ร่วมรายการ และ/กล่องโอวัลตินยูเอชทีด้านหน้าที่มีโลโก้โอวัลตินที่ร่วมรายการ ที่สะสมครบ  7 คะแนน แลกรับผลิตภัณฑ์โอวัลติน เครื่องดื่มมอลต์สกัดรสช็อกโกแลตปรุงสำเร็จ (ตรา 3 อิน 1)  1 ซอง ขนาด 29 กรัม มูลค่า 7 บาท  จำนวน 20,000 รางวัล มูลค่ารวม 100,000 บาท
c. ชิ้นส่วนซองเปล่าโอวัลติน 3อิน1 แบบซองเดี่ยวที่มีโลโก้โอวัลตินที่ร่วมรายการ และ/หรือ กล่องโอวัลตินยูเอชทีด้านหน้าที่มีโลโก้โอวัลตินที่ร่วมรายการ ที่สะสมครบ 5 คะแนน แลกรับไข่ไก่ 1 ฟอง มูลค่า 5 บาท จำนวน 20,000 รางวัล มูลค่ารวม 100,000 บาท 
4.1.2 ของรางวัลสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่สะสมเป็นกลุ่มหมู่บ้านหรือชุมชน มูลค่ารวมสูงสุด 300,000 บาท
4.1.2.1 ของรางวัลสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่สะสมเป็นกลุ่มหมู่บ้านหรือชุมชนภาคอีสานที่มียอดสะสมรวมมากสุด 20 อันดับแรก   มูลค่ารวมสูงสุด 100,000 บาท โดยกลุ่มหมู่บ้านหรือชุมชนภาคอีสานที่เก็บได้สูงสุด20 อันดับแรกจะได้รับรางวัลแตกต่างกันตามจำนวนที่สะสมได้ดังนี้
a. สะสมชิ้นส่วนซองเปล่าโอวัลติน 3อิน1 แบบซองเดี่ยวที่มีโลโก้โอวัลตินที่ร่วมรายการ และ/หรือ กล่องโอวัลตินยูเอชทีด้านหน้าที่มีโลโก้โอวัลตินที่ร่วมรายการครบ 8,000 คะแนน (8,000 ชิ้นส่วน) แลกรับเก้าอี้พลาสติกคละสี  มูลค่า 4,000 บาท 
b. สะสมชิ้นส่วนซองเปล่าโอวัลติน 3อิน1 แบบซองเดี่ยวที่มีโลโก้โอวัลตินที่ร่วมรายการ และ/หรือ กล่องโอวัลตินยูเอชทีด้านหน้าที่มีโลโก้โอวัลตินที่ร่วมรายการครบ 10,000 คะแนน (10,000 ชิ้นส่วน) แลกรับเก้าอี้พลาสติกคละสี  มูลค่า 6,000 บาท 
c. สะสมชิ้นส่วนซองเปล่าโอวัลติน 3อิน1 แบบซองเดี่ยวที่มีโลโก้โอวัลตินที่ร่วมรายการ และ/หรือ กล่องโอวัลตินยูเอชทีด้านหน้าที่มีโลโก้โอวัลตินที่ร่วมรายการครบ 12,000 คะแนน (12,000 ชิ้นส่วน) แลกรับเก้าอี้พลาสติกคละสี  มูลค่า 8,000 บาท 
d. สะสมชิ้นส่วนซองเปล่าโอวัลติน 3อิน1 แบบซองเดี่ยวที่มีโลโก้โอวัลตินที่ร่วมรายการ และ/หรือ กล่องโอวัลตินยูเอชทีด้านหน้าที่มีโลโก้โอวัลตินที่ร่วมรายการครบ 15,000 คะแนน (15,000 ชิ้นส่วน) แลกรับเก้าอี้พลาสติกคละสี  มูลค่า 10,000 บาท 
4.1.2.2 ของรางวัลสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่สะสมเป็นกลุ่มหมู่บ้านหรือชุมชนภาคกลางที่มียอดสะสมรวมมากสุด 5 อันดับแรก  มูลค่ารวมสูงสุด 50,000 บาท โดยกลุ่มหมู่บ้านหรือชุมชนภาคกลางที่เก็บได้สูงสุด5อันดับแรกจะได้รับรางวัลแตกต่างกันตามจำนวนที่สะสมได้ดังนี้
a. สะสมชิ้นส่วนซองเปล่าโอวัลติน 3อิน1 แบบซองเดี่ยวที่มีโลโก้โอวัลตินที่ร่วมรายการ และ/หรือ กล่องโอวัลตินยูเอชทีด้านหน้าที่มีโลโก้โอวัลตินที่ร่วมรายการครบ 8,000 คะแนน (8,000 ชิ้นส่วน) แลกรับเก้าอี้พลาสติกคละสี  มูลค่า 4,000 บาท 
b. สะสมชิ้นส่วนซองเปล่าโอวัลติน 3อิน1 แบบซองเดี่ยวที่มีโลโก้โอวัลตินที่ร่วมรายการ และ/หรือ กล่องโอวัลตินยูเอชทีด้านหน้าที่มีโลโก้โอวัลตินที่ร่วมรายการครบ 10,000 คะแนน (10,000 ชิ้นส่วน) แลกรับเก้าอี้พลาสติกคละสี  มูลค่า 6,000 บาท 
c. สะสมชิ้นส่วนซองเปล่าโอวัลติน 3อิน1 แบบซองเดี่ยวที่มีโลโก้โอวัลตินที่ร่วมรายการ และ/หรือ กล่องโอวัลตินยูเอชทีด้านหน้าที่มีโลโก้โอวัลตินที่ร่วมรายการครบ 12,000 คะแนน (12,000 ชิ้นส่วน) แลกรับเก้าอี้พลาสติกคละสี  มูลค่า 8,000 บาท 
d. สะสมชิ้นส่วนซองเปล่าโอวัลติน 3อิน1 แบบซองเดี่ยวที่มีโลโก้โอวัลตินที่ร่วมรายการ และ/หรือ กล่องโอวัลตินยูเอชทีด้านหน้าที่มีโลโก้โอวัลตินที่ร่วมรายการครบ 15,000 คะแนน (15,000 ชิ้นส่วน) แลกรับเก้าอี้พลาสติกคละสี  มูลค่า 10,000 บาท 
5. การรับของรางวัล 
 ผู้ร่วมกิจกรรมที่เป็นบุคคลทั่วไปต้องทำการยืนยันสิทธิแลกรางวัลด้วยตนเอง โดยสามารถแลกรับรางวัลได้วัน เวลา และ สถานที่แลกรับรางวัลตามรายละเอียดในข้อ 3 สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมแบบสะสมเป็นกลุ่มหมู่บ้านหรือชุมชน ทางผู้จัดกิจกรรมจะจัดส่งของรางวัลให้ผู้นำชุมชนด้วยตัวเองในระยะเวลาประมาณ 15-30 วันหลังจากการประกาศผล
6. เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม 
6.1  ผู้ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และมีที่อยู่อาศัยในประเทศไทย รวมถึงผู้ถือสัญชาติอื่นที่มีหลักฐานใบอนุญาติการพำนักและการทำงานที่ถูกต้อง และพำนักอยู่ในประเทศไทย ณ ระยะเวลาที่ร่วมกิจกรรม สามารถร่วมกิจกรรมได้ ทั้งนี้ พนักงาน และสมาชิกครอบครัวของพนักงานของผู้จัดกิจกรรม รวมถึงบริษัทในเครือ และบริษัทตัวแทนโฆษณาและหรือส่งเสริมการขาย รวมทั้งบริษัทใดๆ ที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้ 
6.2 ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในพิจารณาของรางวัลสำรองไว้ ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงของรางวัล ผู้จัดกิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ของรางวัลใหม่นั้นจะเป็นของรางวัลที่มีคุณภาพ และราคาเทียบเท่า หรือใกล้เคียงกับของรางวัลข้างต้น
6.3  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับของรางวัลให้กับบุคคลอื่นได้
6.4  ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนขนาด เปลี่ยนรุ่น และ/หรือ เปลี่ยนสี และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ
6.5  คำตัดสินของผู้จัดกิจกรรมถือเป็นที่สิ้นสุด โดยไม่สามารถโต้แย้งได้
6.6 ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขในกติกาต่างๆ วัน เวลา และสถานที่ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6.7 รูปของรางวัลที่ปรากฏในข่าวประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ โฆษณา บรรจุภัณฑ์หรืออื่นใดนั้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างเพื่อการโฆษณาเท่านั้น ของรางวัลจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6.8  หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฏิบัติตามกฎและข้อตกลงของกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมกิจกรรมต่อไป และมีสิทธิเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎ กติกา และการให้รางวัลตามความเหมาะสมเมื่อใดก็ได้
6.9 ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บชิ้นส่วนซองเปล่าโอวัลติน 3อิน1 แบบซองเดี่ยวที่มีโลโก้โอวัลตินที่ร่วมรายการ , กล่องโอวัลตินยูเอชทีด้านหน้าที่มีโลโก้โอวัลตินที่ร่วมรายการ ลังผลิตภัณฑ์โอวัลตินที่ร่วมรายการ และ/หรือถุงบรรจุเครื่องดื่มมอลต์สกัดรสช็อกโกแลตปรุงสำเร็จ (ตรา 3 อิน 1) แบบแพ็คบรรจุ 36 ซอง จากผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นหลักฐานในการร่วมกิจกรรม
6.10 ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมได้ที่ “ผู้จัดกิจกรรม” โทร. 02-7424330 ในวันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.30 – 17.30 น. หรือ สามารถสอบถามโดยส่งข้อความมาที่ https://www.facebook.com/Ovaltinethailand