ข่าวสารกิจกรรมดีๆกับโอวัลติน ติดต่อข่าวสารดีๆกับ โอวัลติน อร่อยคุ้มประโยชน์เยอะ

ข่าวสารและกิจกรรม

เงื่อนไขและกติกาการเข้าร่วมกิจกรรม โอวัลติน X FREE FIRE ล่า แลก ลุ้น แจกจัดหนัก

เงื่อนไขและกติกาการเข้าร่วมกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม: โอวัลติน X FREE FIRE ล่า แลก ลุ้น แจกจัดหนัก
ระยะเวลาร่วมกิจกรรม: ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 00:00 น. ถึง 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:59 น.
ผู้จัดกิจกรรม: บริษัท เอบีฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้จัดกิจกรรม")
วิธีร่วมกิจกรรม
•    ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสะสมคะแนนด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์โอวัลตินแบบ UHT ที่ร่วมรายการ ซึ่งได้แก่ ผลิตภัณฑ์นมยูเอชที รสมอลต์ช็อกโกแลต สูตรแคลเซียมสูง  (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน โอวัลติน) ขนาด 180 มล. หรือ ขนาด 225 มล. หรือผลิตภัณฑ์นมยูเอชที รสมอลต์ช็อกโกแลต สูตรน้ำตาลน้อยกว่า  (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน โอวัลติน) ขนาด 180 มล. โดยสแกน QR code เพื่อลงทะเบียนผ่าน Line Official: OvaltineUHTTH และทำการกรอกข้อมูลลงทะเบียนตามขั้นตอนจนเสร็จสมบูรณ์
•    ซื้อผลิตภัณฑ์โอวัลตินแบบ UHT ที่ร่วมรายการ และพลิกเปิด QR code ที่พับอยู่บริเวณด้านบนกล่อง แล้วทำการสแกน QR Code ส่งเข้ามาในระบบของ LINE Official: OvaltineUHTTH โดย 1 QR code ที่ถูกสแกนส่งเข้ามาในระบบเรียบร้อยแล้ว จะมีค่าเท่ากับ 1 คะแนน โดยแต่ละ QR code จะสามารถถูกสแกนสะสมคะแนนเข้ามาในระบบได้เพียง 1 ครั้ง และไม่สามารถใช้ซ้ำได้
•    คะแนนที่สะสมจากการสแกน QR Code ที่พับอยู่บริเวณด้านบนกล่องของผลิตภัณฑ์โอวัลตินแบบ UHT ที่ร่วมรายการ สามารถนำมาใช้ในการ แลก Ovaltine Box เพื่อล่าไอเทมเด็ดจากเกม FREE FIRE หรือแลกของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมได้สิทธิลุ้นรับ iPhone 12 โดยอัตโนมัติ ตามรายละเอียดด้านล่าง ภายใต้เงื่อนไขและกำหนดระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมเท่านั้น โดยไม่สามารถแลกเปลี่ยนคะแนนเป็นเงินสดได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ รายละเอียดของกิจกรรมมีเงื่อนไขเฉพาะ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้ร่วมกิจกรรมในการศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลเงื่อนไขและกติกา โดยผู้จัดกิจกรรมจะไม่รับผิดชอบหากผู้ร่วมกิจกรรมเข้าใจผิดเกี่ยวกับเนื้อหา เงื่อนไขและกติกาของกิจกรรม
•    เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของผู้ได้รับคะแนนจากการสแกนและเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเก็บกล่องหรือชิ้นส่วนที่มีส่วนของ QR Code ที่พับอยู่บริเวณด้านบนกล่อง ไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ให้ QR Code ที่มีสิทธิได้รับคะแนน เป็น QR Code ที่ถูกสแกนเข้ามาในระบบอย่างถูกต้องตามเงื่อนไขและกติกาและมีกล่องหรือชิ้นส่วนที่มีส่วนของ QR Code ตัวจริงเป็นหลักฐานที่ตรวจสอบได้ โดยผู้จัดกิจกรรมมีสิทธิในการร้องขอหลักฐานเพื่อตรวจสอบ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการส่งชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการเพื่อตรวจสอบ ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง โดยในกรณีที่มีข้อร้องเรียนการสแกน QR Code ซ้ำกันและมีการตรวจสอบเกิดขึ้น ทางบริษัทจะขอสงวนสิทธิ์ทำการให้คะแนนผู้ร่วมกิจกรรมที่มีหลักฐานกล่องหรือชิ้นส่วนที่มีส่วนของ QR code ยืนยันสิทธิเท่านั้น และบริษัทจะขอสงวนสิทธิ์ในการตัดคะแนนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่พบว่าทุจริตเป็นครั้งแรกจำนวน 20 คะแนน (หรือคะแนนทั้งหมดที่มีอยู่ในกรณีที่มีคะแนนสะสมอยู่น้อยกว่า 20 คะแนน) และตัดคะแนนสะสมที่มีอยู่ทั้งหมดรวมถึงสิทธิการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่พบว่าทุจริตเป็นครั้งที่ 2 ทันที
•    จำนวนของรางวัลทั้งหมดตลอดกิจกรรม โอวัลติน X FREE FIRE ล่า แลก ลุ้น แจกจัดหนัก มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,076,240 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 21,813,400 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเลือกใช้คะแนนสะสมตามความประสงค์ของผู้ร่วมกิจกรรม โดยมีรายละเอียดของกติกาดังต่อไปนี้
•    กติกาล่าไอเทมเด็ด จากเกม FREE FIRE 
–    ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถล่าไอเทมเด็ดจากเกม FREE FIRE ได้ โดยเลือกใช้คะแนนสะสม 2 คะแนน โดยทุก 2 คะแนน ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับ Ovaltine Box จำนวน 1 ชิ้น เพื่อรับไอเทมเด็ดจาก Free Fire 1 ชิ้น โดยผู้ร่วมกิจกรรมสามารถใช้คะแนนสะสมเพื่อล่าไอเทมเด็ดจาก FREE FIRE ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2665 เวลา 00:00 น. ถึง 15 เมษายน 2565 เวลา 23:59 น. 
–    ของรางวัลจากเกม FREE FIRE ที่ร่วมรายการในส่วนนี้ มีทั้งสิ้น 1,072,000 รางวัล มูลค่ารวม 19,720,000 บาท โดยของรางวัลดังกล่าวจะถูกส่งเข้าไปยังกล่องจดหมายภายในเกม Free Fire ในบัญชีของ Free Fire ที่ผูกไว้กับบัญชี Facebook หรือ Google ของผู้ร่วมกิจกรรมเท่านั้น 
–    รายการของรางวัลจากเกม FREE FIRE มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ โดยผู้จัดกิจกรรมสามารถเพิ่มของรางวัลกองไฟ แผนที่เสบียง และเครื่องตรวจจับ ให้ได้ไม่จำกัดจำนวน ในกรณีที่มีผู้ร่วมกิจกรรมแลกกล่อง Ovaltine Box มากกว่าจำนวนรางวัลที่กำหนดไว้
•    สกินพิเศษ GOLDEN SUN แบบครบชุด มูลค่า 500 บาท จำนวน 2,000 รางวัล มูลค่ารวม 1,000,000 บาท 
•    Choco Boost Ice Wall มูลค่า 340 บาท จำนวน 5,000 รางวัล มูลค่ารวม 1,700,000 บาท
•    Ovaltine Token มูลค่า 68 บาท จำนวน 40,000 รางวัล มูลค่ารวม 2,720,000 บาท
•    เฉพาะเสื้อ จากสกินพิเศษ GOLDEN SUN มูลค่า 100 บาท จำนวน 25,000 รางวัล มูลค่ารวม 2,500,000 บาท
•    เฉพาะกางเกงจากสกินพิเศษ GOLDEN SUN มูลค่า 100 บาท จำนวน 25,000 รางวัล มูลค่ารวม 2,500,000 บาท
•    เฉพาะรองเท้า จากสกินพิเศษ GOLDEN SUN มูลค่า 100 บาท จำนวน 25,000 รางวัล มูลค่ารวม 2,500,000 บาท
•    เฉพาะมาส์ก จากสกินพิเศษ GOLDEN SUN มูลค่า 100 บาท จำนวน 25,000 รางวัล มูลค่ารวม 2,500,000 บาท
•    เฉพาะหมวก จากสกินพิเศษ GOLDEN SUN มูลค่า 100 บาท จำนวน 25,000 รางวัล มูลค่ารวม 2,500,000 บาท
•    กองไฟ มูลค่า 2 บาท จำนวน 300,000 รางวัล มูลค่ารวม 600,000 บาท
•    แผนที่เสบียง มูลค่า 2 บาท จำนวน 300,000 รางวัล มูลค่ารวม 600,000 บาท
•    เครื่องตรวจจับ มูลค่า 2 บาท จำนวน 300,000 รางวัล มูลค่ารวม 600,000 บาท
–    สำหรับการใช้คะแนนสะสมแลก Ovaltine Box เมื่อผู้ร่วมกิจกรรมแลก Ovaltine Box ครบเป็นกล่องที่ 8, 16, 24, 32 และ 40 ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับเป็น Ovaltine Golden Box ซึ่งการเปิด Ovaltine Golden Box ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้สิทธิ์ในการลุ้นรับของรางวัล 1 อย่างจากรายตามรายการด้านล่าง โดยทุกการเปิด Ovaltine Golden Box ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้ของรางวัลจากรายการด้านล่างไม่ซ้ำกัน ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสะสมจนครบทุกรายการ โดยของรางวัลมีจำนวนจำกัด
•    เฉพาะเสื้อ จากสกินพิเศษ GOLDEN SUN มูลค่า 100 บาท จำนวน 25,000 รางวัล มูลค่ารวม 2,500,000 บาท
•    เฉพาะกางเกงจากสกินพิเศษ GOLDEN SUN มูลค่า 100 บาท จำนวน 25,000 รางวัล มูลค่ารวม 2,500,000 บาท
•    เฉพาะรองเท้า จากสกินพิเศษ GOLDEN SUN มูลค่า 100 บาท จำนวน 25,000 รางวัล มูลค่ารวม 2,500,000 บาท
•    เฉพาะมาส์ก จากสกินพิเศษ GOLDEN SUN มูลค่า 100 บาท จำนวน 25,000 รางวัล มูลค่ารวม 2,500,000 บาท
•    เฉพาะหมวก จากสกินพิเศษ GOLDEN SUN มูลค่า 100 บาท จำนวน 25,000 รางวัล มูลค่ารวม 2,500,000 บาท

•    กติกาแลกของรางวัลโดนใจอื่นๆ
–    ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเลือกใช้คะแนนสะสมที่มีอยู่ เพื่อแลกของรางวัลดังต่อไปนี้ เมื่อคะแนนสะสมครบตามที่กำหนด  ทั้งนี้ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยของรางวัลใหม่นั้นจะมีมูลค่าเทียบเท่าของรางวัลเดิม โดยจำนวนรางวัลมีจำนวนทั้งหมด 4,960 รางวัล รวมมูลค่า 901,400 บาท
•    ใช้คะแนน 30 คะแนน แลก ส่วนลด Shopee 50 บาท หรือเทียบเท่า มูลค่า 50 บาท จำนวน 400 รางวัล มูลค่ารวม 20,000 บาท  
•    ใช้คะแนน 55 คะแนน แลก ส่วนลด Shopee 100 บาท หรือเทียบเท่า มูลค่า 100 บาท จำนวน 300 รางวัล มูลค่ารวม 30,000 บาท 
•    ใช้คะแนน 80 คะแนน แลก ส่วนลด Shopee 150 บาท หรือเทียบเท่า มูลค่า 150 บาท จำนวน 300 รางวัล มูลค่ารวม 45,000 บาท 
•    ใช้คะแนน 20 คะแนน แลก โอวัลติน ยูเอชที 180 มล. สูตรดั้งเดิม แพ็ค 4 กล่อง หรือเทียบเท่า มูลค่า 42 บาท จำนวน 1,000 รางวัล มูลค่ารวม 42,000 บาท  
•    ใช้คะแนน 20 คะแนน แลก โอวัลติน ยูเอชที 180 มล. สูตรน้ำตาลน้อยกว่า แพ็ค 4 กล่อง หรือเทียบเท่า มูลค่า 42 บาท จำนวน 1,000 รางวัล มูลค่ารวม 42,000 บาท 
•    ใช้คะแนน 70 คะแนน แลก โอวัลติน 3in1 สูตรดั้งเดิม ขนาด 18 ซอง หรือเทียบเท่า มูลค่า 125 บาท จำนวน 800 รางวัล มูลค่ารวม 100,000 บาท 
•    ใช้คะแนน 550 คะแนน แลก หูฟัง Mi QCY T7 True Wireless BT 5.0 กันน้ำ IPX4 หรือเทียบเท่า มูลค่า 990 บาท จำนวน 50 รางวัล มูลค่ารวม 49,500 บาท 
•    ใช้คะแนน 250 คะแนน แลก หูกระจกแต่งหน้า Mi Jordan & Judy  กระจกมีไฟ LED ชาร์จไฟได้ หรือเทียบเท่า มูลค่า 459 บาท จำนวน 50 รางวัล มูลค่ารวม 22,950 บาท 
•    ใช้คะแนน 400 คะแนน แลก พัดลมพกพา Mi Youpin VH Fan  พัดลมมือถือ พร้อมฐานตั้ง หรือเทียบเท่ามูลค่า 749 บาท จำนวน 50 รางวัล มูลค่ารวม 37,450 บาท 
•    ใช้คะแนน 250 คะแนน แลก ลำโพง Mi Bluetooth ไร้สายแบบพกพา Speaker 3 หรือเทียบเท่า มูลค่า 499 บาท จำนวน 50 รางวัล มูลค่ารวม 24,950 บาท 
•    ใช้คะแนน 50 คะแนน แลก Xiaomi Mi High capacity Gel Pen (10Pack)ปากกาเจล Mi (10แพ็ค) หรือเทียบเท่ามูลค่า 99 บาท จำนวน 200 รางวัล มูลค่ารวม 19,800 บาท 
•    ใช้คะแนน 700 คะแนน แลก นาฬิกา Xiaomi Mi Smart Band 6 Global นาฬิกาข้อมืออัจฉริยะ คละสี หรือเทียบเท่า มูลค่า 1299 บาท จำนวน 50 รางวัล มูลค่ารวม 64,950 บาท 
•    ใช้คะแนน 250 คะแนน แลก ตุ๊กตา สุนัขจิ้งจอก FREE FIRE หรือเทียบเท่า มูลค่า 499 บาท จำนวน 450 รางวัล มูลค่ารวม 24,950บาท 
•    ใช้คะแนน 150 คะแนน แลก แก้วน้ำ Free Fire  ขนาด 500 มิลลิลิตร หรือเทียบเท่า มูลค่า 299 บาท จำนวน 100 รางวัล มูลค่ารวม 29,900 บาท 
•    ใช้คะแนน 80 คะแนน แลก พัดลมตั้งโต๊ะ Free Fire  สีดำ ขนาดพกพา แบบชาร์จไฟ หรือเทียบเท่า มูลค่า 149 บาท จำนวน 50 รางวัล มูลค่ารวม 7,450 บาท 
•    ใช้คะแนน 150 คะแนน แลก ตุ๊กตา Shiba Free Fire  ขนาด 25 เซนติเมตร หรือเทียบเท่ามูลค่า 299 บาท จำนวน 50 รางวัล มูลค่ารวม 14,950 บาท 
•    ใช้คะแนน 150 คะแนน แลก พันาฬิกาข้อมืออะนาล็อก Free Fire  สายซิลิโคน หรือเทียบเท่า มูลค่า 279 บาท จำนวน 50 รางวัล มูลค่ารวม 13,950 บาท 
•    ใช้คะแนน 5000 คะแนน แลก นาฬิกา Apple Watch Series 6 GPS ขนาด 44 mm. คละสีมูลค่า 11,200 บาท จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารวม 112,000 บาท 

–    ของรางวัลที่ร่วมรายการในส่วนนี้ มีจำนวนทั้งหมด 4,960 รางวัล รวมมูลค่า 901,400 บาท (เก้าแสนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยของรางวัลแต่ละรายการมีจำนวนจำกัด ผู้ที่สะสมคะแนนครบและทำการแลกของรางวัลก่อนอย่างถูกต้องตามกติกาจะได้สิทธิในการได้รับของรางวัลนั้น ๆ ก่อน
–    ในการแลกของรางวัลผู้ร่วมกิจกรรมต้องทำการแลกตามขั้นตอน และใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนตามกำหนด โดยมีรายละเอียดในการรับของรางวัล ดังนี้
•    ในกรณีของรางวัลที่แลกเป็นโค้ดส่วนลด เช่น โค้ดส่วนลดจาก Shopee ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับโค้ดส่วนลดเข้าไปในระบบ ในส่วนของประวัติการแลกตามที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้ หลังจากผู้ร่วมกิจกรรมกดแลกของรางวัลครบถ้วนตามขั้นตอนภายใน 1 ชั่วโมง 
•    ในกรณีที่ของรางวัลที่แลกเป็นของรางวัลอื่น ๆ ผู้จัดกิจกรรมจะทำการส่งของรางวัลไปตามที่อยู่ที่ผู้ร่วมกิจกรรมให้ข้อมูลไว้ ภายใน 60 วันหลังจากที่ผู้ร่วมกิจกรรมกดแลกของรางวัลครบถ้วนตามขั้นตอน หากบริษัทขนส่งส่งพัสดุไม่สำเร็จในการส่งครั้งแรก ผู้ร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งครั้งต่อไป
–    ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถใช้คะแนนสะสมเพื่อแลกของรางวัลตามกำหนด ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 00:00 น. ถึง 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:59 น.
–    เมื่อผู้ร่วมกิจกรรมทำการแลกคะแนนตามข้อกำหนดเรียบร้อยโดยสมบูรณ์ตามขั้นตอนแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ และจะไม่มีการคืนคะแนนสะสมให้ไม่ว่ากรณีหรือเหตุผลใด ๆ และขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงจำนวนคะแนนในการแลกรับของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•    กติกาลุ้น iPhone 12 ทุกเดือนตลอดแคมเปญ
–    ผู้ร่วมกิจกรรมที่สแกน QR Code สะสมคะแนนส่งเข้ามาในระบบเรียบร้อยแล้ว ทุกๆ  1 QR code เท่ากับ 1 คะแนนที่สะสม จะได้รับสิทธิลุ้น iPhone 12 จำนวน 1 สิทธิเข้าระบบโดยอัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องกดแลกสิทธิ์แต่อย่างใด
–    ของรางวัล iPhone 12 มีทั้งสิ้น 40 รางวัล รางวัลละ 29,800 บาท มูลค่ารวม 1,192,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ iPhone 12 ขนาดความจุ 128GB (คละสี)  มูลค่ารางวัลละ 29,800 บาท ( มูลค่าของรางวัลเป็นมูลค่า ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564) โดยของรางวัลจะเป็นการคละสี ผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถเลือกสีได้เอง
–    ระยะเวลาของการสแกน QR code สะสมคะแนนเพื่อได้สิทธิลุ้น iPhone 12 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 00:00 น. ถึง 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:59 น. โดยผู้จัดกิจกรรมจะทำการแบ่งการจับรางวัลเป็นทั้งหมด 4 รอบ รอบละ 10 รางวัลทุกเดือน ตลอดแคมเปญ ตามใบอนุญาตเลขที่ 155/2564 ออกให้ ณ อำเภอเมืองปทุมธานี โดยการจับรางวัลในแต่ละรอบ ระบบจะทำการจับรางวัลจากสิทธิที่เกิดจากการสะสมคะแนนในแต่ละรอบเท่านั้น โดยสิทธิดังกล่าวจะไม่สามารถยกยอดมาใช้ในการจับรางวัลในรอบถัดไปได้ (กำหนดรอบการจับรางวัล และรอบการสะสมคะแนนตามรายละเอียดด้านล่าง)
–    เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดในการจับรางวัลแต่ละรอบ ผู้จัดกิจกรรมจะนำชื่อและนามสกุล และข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ร่วมรายการส่งผ่าน ช่องทางเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งผู้จัดกิจกรรมได้เก็บข้อมูลชื่อและนามสกุล ดังกล่าวไว้ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ มาพิมพ์ลงบนกระดาษ นำมารวมกองกันไว้เพื่อสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วน ต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน อ่านชื่อ - นามสกุลของผู้โชคดี ทันทีเพื่อให้ทุก ๆ ท่านทราบโดยทั่วกัน
–    ในการจับรางวัลแต่ละครั้ง ผู้ร่วมกิจกรรมแต่ละท่านมีสิทธิจะได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียว และเมื่อผู้ร่วมกิจกรรมได้รับรางวัลในการจับรางวัลครั้งใดแล้ว ผู้ร่วมกิจกรรมรายดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิจากการได้รับรางวัลในรอบการจับรางวัลเดียวกันนั้นอีก ในกรณีที่จับรางวัลได้ผู้ร่วมกิจกรรมซ้ำในรอบการจับรางวัลเดียวกันนั้น คณะกรรมการจะจับรางวัลใหม่เพื่อให้ได้ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลท่านอื่น ทั้งนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมรายดังกล่าวสามารถสแกน QR code เพิ่มเพื่อเข้าร่วมลุ้นรับรางวัลในรอบการจับรางวัลครั้งถัดไปได้อีกตลอดระยะเวลากิจกรรมที่เหลืออยู่ 
–    กำหนดการจับรางวัล 4 รอบ
•    รอบที่ 1 จับรางวัลจากสิทธิที่เกิดจากการสะสมคะแนนระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 00:00 น. ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 23:59 น. โดยทำการจับรางวัลรอบที่ 1 จำนวน 10 รางวัล ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. ที่ โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ 99/3 หมู่ 2 ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี     (ใบอนุญาตเลขที่ 155/2564 ออกให้ ณ อำเภอเมืองปทุมธานี)
ประกาศรางวัลรอบที่ 1 วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 19.00 น. และประกาศชื่อและนามสกุลของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลผ่านทาง https://www.ovaltine.co.th และ Facebook: Ovaltine Thailand
•    รอบที่ 2 จับรางวัลจากสิทธิที่เกิดจากการสะสมคะแนนระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 00:00 น. ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 23:59 น. โดยทำการจับรางวัลรอบที่ 2 จำนวน 10 รางวัล ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. ที่ โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ 99/3 หมู่ 2 ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี   (ใบอนุญาตเลขที่ 156/2564 ออกให้ ณ อำเภอเมืองปทุมธานี)
ประกาศรางวัลรอบที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 19.00 น. และประกาศชื่อและนามสกุลของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลผ่านทาง https://www.ovaltine.co.th และ Facebook: Ovaltine Thailand
•    รอบที่ 3 จับรางวัลจากสิทธิที่เกิดจากการสะสมคะแนนระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 00:00 น. ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:59 น. โดยทำการจับรางวัลรอบที่ 3 จำนวน 10 รางวัล ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. ที่ โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ 99/3 หมู่ 2 ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี   (ใบอนุญาตเลขที่ 157/2564 ออกให้ ณ อำเภอเมืองปทุมธานี)
ประกาศรางวัลรอบที่ 3 วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 19.00 น. และประกาศชื่อและนามสกุลของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลผ่านทาง https://www.ovaltine.co.th และ Facebook: Ovaltine Thailand
•    รอบที่ 4 จับรางวัลจากสิทธิที่เกิดจากการสะสมคะแนนระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 00:00 น. ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:59 น. โดยทำการจับรางวัลรอบที่ 4 จำนวน 10 รางวัล ในวันที่ 1 มิถุนายน เวลา 11.00 น. โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ 99/3 หมู่ 2 ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี   (ใบอนุญาตเลขที่ 158/2564 ออกให้ ณ อำเภอเมืองปทุมธานี)
ประกาศรางวัลรอบที่ 4 วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 19.00 น. และประกาศชื่อและนามสกุลของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลผ่านทาง https://www.ovaltine.co.th และ Facebook: Ovaltine Thailand
•    ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถติดตามการประกาศผลรางวัลได้ทาง https://www.ovaltine.co.th และ Facebook: Ovaltine Thailand ตามรายละเอียดกำหนดการจับรางวัล 4 รอบด้านบน
–    ผู้จัดกิจกรรมจะติดต่อกลับไปยังผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล iPhone 12 ทุกท่านตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้แจ้งไว้ในระบบ หากไม่สามารถติดต่อได้ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศผลรางวัลในแต่ละรอบ ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีสำรองตามลำดับต่อไป โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล iPhone 12 จะต้องนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด และสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และแสดงหน้าข้อมูลสมาชิกบัญชีไลน์ของตนที่ใช้สมัครสมาชิก LINE Official Account: @OvaltineUHTTH มาแสดงเพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล ด้วยตนเองที่ บริษัท ช็อคโก้ คาร์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เลขที่ 2150/4 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ในวันและเวลาทําการ โดยผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องมารายงานตัวด้วยตัวเองภายใน 60 วันนับแต่วันที่ทําการประกาศผลเเต่ละครั้ง และชื่อผู้มารับรางวัลต้องตรงกับชื่อของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ในกรณีที่ผู้โชคดีได้รับของรางวัลจากการชิงโชค มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องมาพร้อมผู้ปกครองที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป โดยต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้โชคดี หรือ สูติบัตรของผู้โชคดี พร้อมสำเนา 1 ชุด และสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาแสดง เพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วย
–    กรณีที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล iPhone 12 ไม่นำหลักฐานมาแสดง หรือมีหลักฐานไม่ครบถ้วนตามที่ผู้จัดกิจกรรมกำหนดไว้ข้างต้น หรือไม่มาติดต่อขอรับรางวัลภายในวันและเวลาที่กำหนด ผู้จัดกิจกรรมจะถือว่าผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลท่านดังกล่าวสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลในรอบนั้นทันที  ผู้จัดกิจกรรม ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล และให้สิทธิแก่ผู้โชคดีสำรองลำดับถัดไป
–    ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล iPhone 12 จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่ หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
–    กติกาในการตัดสิน ทางผู้จัดกิจกรรมจะพิมพ์ชื่อและนามสกุลของผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดในแต่ละรอบ และนำมากองรวมกันไว้ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วน ต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน พร้อมทั้งอ่านชื่อของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทันทีเพื่อให้ทุก ๆ ท่านทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลในแต่ละครั้งจะไม่นำมาจับรางวัลในครั้งต่อไปอีก
–    ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถสแกน QR code ได้ด้วยสาเหตุใดก็ตาม สามารถส่งเป็นชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ โดยตัดเฉพาะส่วนด้านหน้ากล่องและด้านบนกล่องผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการครอบคลุมถึงบริเวณ QR Code เป็นชิ้นเดียวกัน พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ส่งมาที่ ศุนย์ข้อมูลผู้บริโภคโอวัลติน เลขที่ 2535 ชั้น 11 ถนน สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการลงทะเบียนและเข้าระบบเพื่อลุ้นรางวัลตามวิธีการข้างต้นได้เช่นกัน โดยชิ้นส่วนที่ได้รับ 1 ชิ้นส่วนมีค่าเท่ากับ 1 สิทธิลุ้น และจะถูกตรวจสอบและดำเนินการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบลุ้นรางวัลตามรอบ โดยนับจากวันที่เจ้าหน้าที่ได้รับชิ้นส่วนและข้อมูลที่ครบถ้วนเป็นสำคัญ
เงื่อนไขอื่นๆ
•    ผู้ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และมีที่อยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อน โดยการยืนยันกับระบบของผู้จัดกิจกรรม
•    ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับทราบและยอมรับกฎ กติกา และข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆ เป็นอย่างดีแล้วก่อนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายครั้งนี้
•    ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโอนคะแนนหรือสิทธิการรับของรางวัลให้กับบุคคลอื่นได้
•    รุ่นปฏิบัติการในโทรศัพท์ที่สามารถรองรับการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ คือ ระบบ iOS รองรับระบบปฏิบัติการ 10 ขึ้นไป ระบบ Android รองรับระบบปฏิบัติการ 5.0 ขึ้นไป ระบบไลน์ รองรับเวอร์ชั่น 9.14.0 ขึ้นไป
•    คะแนนจากการสะสม QR code แลกรางวัลและลุ้นรางวัล เป็นการประมวลผลจากระบบปฏิบัติการของผู้จัดกิจกรรม เป็นที่สิ้นสุด
•    ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น จึงจะมีสิทธิในการรับของรางวัลจากการเข้าร่วมรายการดังกล่าวได้
•    หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฏิบัติตามกฎและข้อตกลงของกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมกิจกรรมต่อไป และมีสิทธิเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎ กติกา และการให้รางวัลตามความเหมาะสมเมื่อใดก็ได้
•    ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลก ทอน เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิในการรับของรางวัลให้กับบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใด 
•    ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมและของรางวัลตามที่เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ของรางวัลใหม่นั้นจะมีมูลค่าเทียบเท่าของรางวัลเดิม การเปลี่ยนแปลงจะแจ้งผ่านทางช่องทาง LINE Official Account: OvaltineUHTTH และ Facebook: Ovaltine Thailand และไม่รับคืนรางวัลหากของรางวัลได้ถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การพิจารณาของผู้จัดกิจกรรมถือเป็นที่สุด
•    การจับรางวัลตามกติการวมถึงคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดเเละสิ้นสุด
•    ผู้จัดกิจกรรมมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ ผู้จัดกิจกรรมจะไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อที่บริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง
•    ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเกิดขึ้นจากระบบอินเทอร์เน็ตล่าช้า ไม่สมบูรณ์ หรือเกิดจากการฉ้อโกงหรือการส่งข้อมูลไม่ถูกต้อง ที่เกิดจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเนื่องจากสาเหตุของความผิดพลาด การเพิกเฉย การแก้ไขปรับเปลี่ยน การให้สินบน การลบทิ้ง ขโมย การทำลายข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหายของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ หรือไม่ว่าเหตุใด
•    ผู้จัดกิจกรรมอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ชื่อและนามสกุลหรือข้อมูลอื่น ๆ ของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลไม่ว่าจะสามารถระบุตัวผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลได้โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม ("ข้อมูลส่วนบุคคล") จากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อดำเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จ เพื่อประกอบสื่อประชาสัมพันธ์ของผู้จัดกิจกรรม ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยไม่จำกัดระยะเวลาการลงสื่อ และโดยผู้จัดกิจกรรมไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม 
•    ผู้จัดกิจกรรมจะเก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลไว้จนกว่าการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้จะสิ้นสุดลง โดยผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถเข้าถึง ขอสำเนา แก้ไข ขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการอัตโนมัติ คัดค้าน ลบหรือทำลาย ระงับการใช้ ขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดรวมถึงร้องเรียนได้ โดยผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อผู้จัดกิจกรรมได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏบนเอกสารนี้ 
•    หมายเลขโทรศัพท์ 1 หมายเลข สามารถร่วมกิจกรรมสะสมคะแนนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
•    หากมีการสแกน QR Code ซ้ำหรือไม่ถูกต้องเกิน 5 ครั้ง ระบบจะระงับสิทธิชั่วคราวเพื่อทำการตรวจสอบ และจะแจ้งผลการตรวจสอบแก่ท่านภายใน 1 วัน 
•    กรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซื้อสินค้าและมีปัญหาเมื่อสแกนแล้วไม่ได้รับคะแนน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดต่อ ศูนย์ข้อมูลผู้บริโภคโอวัลตินโดยตรงเท่านั้น โทร 02 7424330 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.30 น.หรือ กล่องข้อความของ Ovaltine Facebook Page เพื่อทำการตรวจสอบ 
•    การแสดงผลผ่าน QR code จะขึ้นอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์ที่ใช้แสดงผล ซึ่งอาจจะมีการแสดงผลที่แตกต่างกันบ้าง 
•    ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถร่วมกิจกรรมโดยใช้งานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในกรณีที่ร่วมสนุก
•    พนักงานและครอบครัวของพนักงานบริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือ บริษัทตัวแทนโฆษณา คณะกรรมการดำเนินรายการและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการ
•    ผู้ร่วมกิจกรรมได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรม วิธีเล่น สิ่งของรางวัล และรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วจึงเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลผู้บริโภคโอวัลติน โทร 02 7424330 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ ส่งข้อความมาที่ กล่องข้อความ เพจโอวัลติน  https://www.facebook.com/OvaltineThailand/inbox