ข่าวสารกิจกรรมดีๆกับโอวัลติน ติดต่อข่าวสารดีๆกับ โอวัลติน อร่อยคุ้มประโยชน์เยอะ

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศผลกิจกรรม Ovaltine x FREE FIRE ล่าแลกลุ้น แจกจัดหนัก

        ประกาศผลกิจกรรม Ovaltine x FREE FIRE
       
          ล่าแลกลุ้น แจกจัดหนัก

11

 

        ประกาศผลกิจกรรม Ovaltine x FREE FIRE
                  ล่าแลกลุ้น แจกจัดหนัก ครั้งที่ 1
         (จับรางวัลครั้งที่ 1 : วันที่ 1 มีนาคม 2565)        

1

 

👉ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากบริษัท ช็อคโก้ คาร์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ ซึ่งเป็นตัวแทนในการติดต่อผู้โชคดีภายใน 10 วันทำการนับตั้งแต่ประกาศผลรางวัล

 

        ประกาศผลกิจกรรม Ovaltine x FREE FIRE
                 ล่าแลกลุ้น แจกจัดหนัก ครั้งที่ 2
         (จับรางวัลครั้งที่ 2 : วันที่ 31 มีนาคม 2565) 

2

 

👉ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากบริษัท ช็อคโก้ คาร์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ ซึ่งเป็นตัวแทนในการติดต่อผู้โชคดีภายใน 10 วันทำการนับตั้งแต่ประกาศผลรางวัล

 

        ประกาศผลกิจกรรม Ovaltine x FREE FIRE
                   ล่าแลกลุ้น แจกจัดหนัก ครั้งที่ 3
         (จับรางวัลครั้งที่ 3 : วันที่ 3 พฤษภาคม 2565) 

3

 

👉ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากบริษัท ช็อคโก้ คาร์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ ซึ่งเป็นตัวแทนในการติดต่อผู้โชคดีภายใน 10 วันทำการนับตั้งแต่ประกาศผลรางวัล

 

        ประกาศผลกิจกรรม Ovaltine x FREE FIRE
                   ล่าแลกลุ้น แจกจัดหนัก ครั้งที่ 4
         (จับรางวัลครั้งที่ 4 : วันที่ 1 มิถุนายน 2565) 

4

 

👉ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากบริษัท ช็อคโก้ คาร์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ ซึ่งเป็นตัวแทนในการติดต่อผู้โชคดีภายใน 10 วันทำการนับตั้งแต่ประกาศผลรางวัล