ข่าวสารกิจกรรมดีๆกับโอวัลติน ติดต่อข่าวสารดีๆกับ โอวัลติน อร่อยคุ้มประโยชน์เยอะ

ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรม “สนุกเรียน สนุกเล่น!! กับ SMART Power Card”

smart card KV

 

กิจกรรม “สนุกเรียน สนุกเล่น!! กับ SMART Power Card”  ระยะเวลากิจกรรม: เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 0:01 น. ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2563เวลา 14:30 น.

รายละเอียดกิจกรรม : 

1. เพียงพิมพ์รหัส9หลักที่อยู่บนการ์ดที่บรรจุในผลิตภัณฑ์โอวัลตินสมาร์ทรสช็อกโกแลตขนาด170 มล.แพ็ค 4 หรือรสไวท์มอลต์วานิลลาขนาด170มล.แพ็ค4โดยรหัส1 หมายเลขส่งเข้าร่วมกิจกรรมได้ 1 ครั้งเพื่อลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์สำหรับรหัสจากโอวัลติน สมาร์ท รสช็อกโกแลตและ 2 สิทธิ์ สำหรับรหัสจากโอวัลติน สมาร์ท รสไวท์มอลต์วานิลลา โดยส่งรหัสมาที่ Line @OvaltineSmartเพื่อลุ้นรางวัลแท็บเล็ตของเล่นเด็กสองภาษา 1,000 รางวัล (มูลค่ารางวัลละ599 บาท)มูลค่ารวม 599,000 บาท
2. หมายเลขโทรศัพท์ 1 หมายเลขสามารถส่งรหัสได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน
3. ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีคุณภาพและราคาเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับของรางวัลข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ร่วมกิจกรรมหรือผู้ชนะการประกวดให้ทราบล่วงหน้า
4. บุคคลที่สามารถร่วมกิจกรรมได้นั้นต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยและอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
5. กำหนดการจับรางวัล 3 ครั้ง 
     5.1 จับรางวัลครั้งที่1จำนวน 400 รางวัล วันที่27กุมภาพันธ์พ.ศ. 2563เวลา 14.30 น.  (ใบอนุญาตเลขที่195/2562ออกณที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี)
     ประกาศรางวัลครั้งที่1 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น.  โดยจะทำการจับรางวัลที่ โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ ตั้งอยู่เลขที่ 99/3 หมู่ 2 ตำบลบางกะดี  อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  ประกาศหมายเลขรหัสพร้อมชื่อและนามสกุลของผู้โชคดีผ่านทาง https://www.facebook.com/OvaltineThailand/
     5.2 จับรางวัลครั้งที่2 จำนวน 300 รางวัล วันที่31มีนาคมพ.ศ. 2563เวลา 14.30 น.  (ใบอนุญาตเลขที่196/2562ออกณที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี) 
     ประกาศรางวัลครั้งที่2 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น.  โดยจะทำการจับรางวัลที่ โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ ตั้งอยู่เลขที่ 99/3 หมู่ 2 ตำบลบางกะดีอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี)  และประกาศหมายเลขรหัสพร้อมชื่อและนามสกุลของผู้โชคดีผ่านทาง https://www.facebook.com/OvaltineThailand/
     5.3 จับรางวัลครั้งที่3 จำนวน 300 รางวัล วันที่30เมษายนพ.ศ. 2563 เวลา 14.30 น. (ใบอนุญาตเลขที่197/2562 ออกณที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี) 
     ประกาศรางวัลครั้งที่3 วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น.  โดยจะทำการจับรางวัลที่ โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ ตั้งอยู่เลขที่ 99/3 หมู่ 2 ตำบลบางกะดี  อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี   และประกาศหมายเลขรหัสพร้อมชื่อและนามสกุลของผู้โชคดีผ่านทาง https://www.facebook.com/OvaltineThailand/
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Ovaltine Thailand  https://www.facebook.com/OvaltineThailand/

เงื่อนไขการรับรางวัล : 

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนําบัตรประจําตัวประชาชนหรือPassport ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุดและสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุดพร้อมหลักฐานของผลิตภัณฑ์ที่มีรหัสชิงโชคถูกต้องตรงกับประกาศมาแสดงเพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท โซลูชั่น วัน โฮลดิ้ง จำกัดในวันและเวลาทําการโดยผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องมารายงานตัวด้วยตัวเองภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทําการประกาศผลเเต่ละครั้งและชื่อผู้มารับรางวัลต้องตรงกับชื่อของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล
กรณีที่ผู้โชคดีไม่มีหลักฐานของผลิตภัณฑ์ ที่มีรหัสชิงโชคถูกต้องตรงกับประกาศมาแสดง หรือมีหลักฐานไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ข้างต้น หรือไม่มาติดต่อขอรับรางวัลภายในวันและเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล และให้สิทธิแก่ผู้โชคดีสำรองลำดับถัดไป หากผู้โชคดีคนใหม่มีหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่มาติดต่อขอรับรางวัลภายในกำหนด บริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรหรือสถานสาธารณกุศลหรือหน่วยงานราชการเพื่อประโยชน์ขององค์กรหรือสถานสาธารณกุศลหรือทางราชการต่อไป
2. ในการจับรางวัลแต่ละครั้ง ผู้โชคดีแต่ละท่านมีสิทธิจะได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียว และเมื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลในการจับรางวัลครั้งใดแล้ว ผู้โชคดีรายดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิในการรับรางวัลอื่น ๆ ในครั้งต่อ ๆ ไปตลอดระยะเวลากิจกรรมที่เหลืออยู่ โดยคณะกรรมการจะมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองลำดับถัดไปแทน
3. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถ แลก ทอน เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิให้กับบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใด รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบเเต่อย่างใด
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ของรางวัลใหม่นั้นจะมีมูลค่าเทียบเท่าของรางวัลเดิม
5. การจับรางวัลตามข้อกำหนดนี้ รวมถึงคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดเเละสิ้นสุด
6. บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อที่บริษัทฯ ที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง
7. พนักงานและครอบครัวของพนักงานบริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือ บริษัทตัวแทนโฆษณา คณะกรรมการดำเนินรายการและบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการ
8. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อระบบอินเตอร์เน็ตที่ล่าช้า ไม่สมบูรณ์ หรือเกิดจากการฉ้อโกงหรือการส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ที่เกิดจากผู้เข้าร่วมรายการหรือระบบอินเตอร์เน็ตที่ล่าช้า ไม่ว่าจะเนื่องมาจากสาเหตุของความผิดพลาด การเพิกเฉย การแก้ไขปรับเปลี่ยน การให้สินบน การลบทิ้ง ขโมย การทำลายข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหายของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ หรือไม่ว่าเหตุใด
9. กติกาการตัดสินทางบริษัทฯ จะพิมพ์หมายเลขรหัสพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้ร่วมรายการส่งเข้ามาทั้งหมดนำมารวมกองกันไว้และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วน ต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน พร้อมทั้งอ่านหมายเลขรหัสผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุก ๆ ท่านทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลในแต่ละครั้งจะไม่นำมาจับรางวัลในครั้งต่อไปอีก
10. บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ชื่อและนามสกุลหรือข้อมูลอื่น ๆ ของผู้โชคดีไม่ว่าจะสามารถระบุตัวผู้โชคดีได้โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม ("ข้อมูลส่วนบุคคล") จากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อดำเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จ เพื่อประกอบสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยไม่จำกัดระยะเวลาการลงสื่อ และโดยบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม
11. ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โชคดีไว้จนกว่าการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้จะสิ้นสุดลง โดยผู้โชคดีสามารถเข้าถึง ขอสำเนา แก้ไข ขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการอัตโนมัติ คัดค้าน ลบหรือทำลาย ระงับการใช้ ขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดรวมถึงร้องเรียนได้ โดยผู้โชคดีสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏบนเอกสารนี้