ข่าวสารกิจกรรมดีๆกับโอวัลติน ติดต่อข่าวสารดีๆกับ โอวัลติน อร่อยคุ้มประโยชน์เยอะ

ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมทั้งแลกทั้งลุ้น พิเศษเฉพาะลูกค้าแมคโคร

01

 

02

 

03

 

กิจกรรมทั้งแลกทั้งลุ้น พิเศษเฉพาะลูกค้าแมคโคร (เมื่อซื้อ โอวัลตินสูตร 3 ขนาด 1 กก. หรือไวท์มอลต์ ขนาด 600 กรัม) 

เงื่อนไขกิจกรรม:    
1. ทุกการซื้อสินค้า โอวัลติน สูตร 3 หรือ White malt รับคูปอง 1 ใบ 
     คูปอง : คูปองส่งชิงโชค เพื่อลุ้นรางวัล  เฉพาะแมคโคร สาขาที่ร่วมรายการ
2. รางวัล
     2.1  รถเข็นร้านค้าโอวัลติน มูลค่า 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารวม 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)
     2.2 สร้อยคอทองคำมูลค่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารวม 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
     2.2 โอวัลตินไวท์มอล์ต ขนาด 600 g. 1 ลัง มูลค่า 1,597 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท) จำนวน 30 รางวัล 47,910 บาท มูลค่ารวม 237,910 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน)

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม :    
ระยะเวลาส่งคูปองชิงโชคตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 31 กรกฎาคม 2563
หมดเขตส่งคูปองชิงโชค 31 กรกฎาคม  2563 (สงวนสิทธิ์ไม่ให้แลก/ใช้ กรณีเกินระยะเวลา)

จับรางวัล :    
กิจกรรมจับรางวัลวันที่ 26 สิงหาคม 2563   ที่แม็คโครสาขา 8 รังสิต

ประกาศรางวัล :    
เวปไซต์โอวัลติน วันที่ 28 สิงหาคม 2563