ข่าวสารกิจกรรมดีๆกับโอวัลติน ติดต่อข่าวสารดีๆกับ โอวัลติน อร่อยคุ้มประโยชน์เยอะ

ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรม โอวัลติน ยิ่งดื่ม ยิ่งได้

22

 

เงื่อนไขกิจกรรม  โอวัลติน ยิ่งดื่ม ยิ่งได้ 

เงื่อนไขกิจกรรม:    
1. กิจกรรม และผู้จัดกิจกรรม
กิจกรรม โอวัลติน ยิ่งดื่ม ยิ่งได้ ได้จัดขึ้นโดย บริษัท เอบีฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้จัดกิจกรรม”) 

2. กติกาการร่วมกิจกรรม
2.1 ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
2.1.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ลูกค้าที่เก็บสะสมชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ ดังนี้
a.  เครื่องดื่มมอลต์สกัดรสช็อกโกแลตปรุงสำเร็จ (ตรา โอวัลติน 3 อิน 1) 
b.  เครื่องดื่มมอลต์สกัดรสช็อกโกแลตปรุงสำเร็จสูตรน้ำตาลน้อยกว่า (ตรา โอวัลติน 3 อิน 1)
c.  เครื่องดื่มมอลต์สกัดรสช็อกโกแลตปรุงสำเร็จสูตรแคลเซียมสูง (ตรา โอวัลติน โกลด์)
d.  เครื่องดื่มมอลต์สกัดรสช็อกโกแลตสูตรผสมดีเอชเอ ปรุงสำเร็จ (ตรา โอวัลตินสมาร์ท)
e.  เครื่องดื่มมอลต์สกัดรสช็อกโกแลตปรุงสำเร็จ ละลายได้ในน้ำเย็น (ตรา โอวัลติน 3 อิน 1 เย็น ครั้นช์ชี่ ช็อกโก)
f.  เครื่องดื่มมอลต์ผสมนม ปรุงสำเร็จ สูตรไขมันต่ำผสมคอลลาเจน (ตราโอวัลติน เนเจอร์ซีเล็คท์ ไวท์มอลต์)
g.  นมถั่วเหลืองปรุงสำเร็จ ชนิดผง (น้ำเต้าหู้ผง) สูตรน้ำตาลน้อยกว่า (เครื่องหมายการค้าโอวัลติน เนเจอร์ซีเล็คท์ ซอยด์)
h.  นมถั่วเหลืองปรุงสำเร็จ ชนิดผง (น้ำเต้าหู้ผง) ผสมงาดำและงาขาว สูตรน้ำตาลน้อยกว่า (เครื่องหมายการค้าโอวัลติน เนเจอร์ซีเล็คท์ ซอยด์)
i.  เครื่องดื่มธัญญาหาร 5 ชนิด สูตรผสมข้าวกล้องงอกปรุงสำเร็จ  (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนโอวัลติน เนเจอร์ซีเล็คท์ ไฟว์เกรนส์)
j.  เครื่องดื่มมอลต์สกัดรสช็อกโกแลต ปรุงสำเร็จ (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน โอวัลติน สวิส ฟอร์มูล่า ริช ช็อกโกแลต) 
k.  ผลิตภัณฑ์นมยูเอชที รสมอลต์ช็อกโกแลต สูตรแคลเซียมสูง  (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน โอวัลติน) ขนาด 180 มล. และ  ขนาด 225 มล.
l.  ผลิตภัณฑ์นมยูเอชที รสมอลต์ผสมนม (เครื่องหมายการค้า โอวัลติน ไวท์ทวิสต์) ขนาด 170 มล. 
m.  ผลิตภัณฑ์นมยูเอชที รสมอลต์ช็อกโกแลต สูตรน้ำตาลน้อยกว่า  (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนโอวัลติน) ขนาด 180 มล. 
n.  ผลิตภัณฑ์นมยูเอชที รสมอลต์ช็อกโกแลต สูตรแคลเซียมสูง  (เครื่องหมายการค้า โอวัลติน โกลด์) ขนาด 180 มล. 
o.  ผลิตภัณฑ์นมยูเอชที รสมอลต์ช็อกโกแลต สูตรผสมดีเอชเอ  (ตรา โอวัลติน สมาร์ท) ขนาด 110 มล. และ  ขนาด 170  มล.
p. ผลิตภัณฑ์นมยูเอชที รสมอลต์ผสมนม กลิ่นวานิลลา  สูตรผสมดีเอชเอ  (ตรา โอวัลติน สมาร์ท) ขนาด 170 มล.
q. น้ำเต้าหู้ผงปรุงสำเร็จ (น้ำนมถั่วเหลือง) (เครื่องหมายการค้าโอวัลติน เนเจอร์ซีเล็คท์ ซอยด์)
2.1.2 ผู้ร่วมกิจกรรมที่เป็นบุคคลทั่วไปสามารถร่วมกิจกรรมโดยการสะสมชิ้นส่วนซองเปล่าโอวัลติน 3อิน1 แบบซองเดี่ยวที่มีโลโก้โอวัลตินที่ร่วมรายการ และ/หรือ กล่องโอวัลตินยูเอชทีด้านหน้าที่มีโลโก้โอวัลตินที่ร่วมรายการ (ตัดเฉพาะด้านหน้ากล่องที่มีโลโก้โอวัลตินเก็บไว้เป็นหลักฐาน) ส่วนผู้ร่วมกิจกรรมที่เป็นร้านค้าสามารถร่วมกิจกรรมโดยสะสมลังผลิตภัณฑ์โอวัลตินที่ร่วมรายการและ/หรือถุงบรรจุเครื่องดื่มมอลต์สกัดรสช็อกโกแลตปรุงสำเร็จ (ตรา 3 อิน 1) แบบแพ็คบรรจุ 36 ซอง เพื่อแลกรับรางวัล  (รายละเอียดของรางวัลในข้อ 4)
2.1.3 ทุกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์โอวัลตินที่ร่วมรายการมีค่า 1 คะแนน ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสะสมได้หลายชิ้นส่วนเพื่อแลกรับรางวัลตามที่ผู้จัดกิจกรรมกำหนด โดยของรางวัลที่ได้รับจะแตกต่างตามคะแนนที่ผู้ร่วมกิจกรรมสะสมได้ (รายละเอียดของรางวัลในข้อ 4)
2.1.4 ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถนำชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์โอวัลตินที่ร่วมรายการมาแลกรับรางวัลตามรายละเอียดสถานที่แลกรับรางวัลในข้อ 3
2.1.5 ชิ้นส่วนซองเปล่าโอวัลติน 3อิน1 แบบซองเดี่ยวที่มีโลโก้โอวัลตินที่ร่วมรายการ และ/หรือ กล่องโอวัลตินยูเอชทีด้านหน้าที่มีโลโก้โอวัลตินที่ร่วมรายการ (สำหรับบุคคลทั่วไป) ลังผลิตภัณฑ์โอวัลตินที่ร่วมรายการและ/หรือถุงบรรจุเครื่องดื่มมอลต์สกัดรสช็อกโกแลตปรุงสำเร็จ (ตรา 3 อิน 1) แบบแพ็คบรรจุ 36 ซอง (สำหรับร้านค้า) ที่ผู้ร่วมกิจกรรมนำมาแลกสามารถใช้แลกรับรางวัลจากคะแนนสะสมได้ไม่จำกัดจำนวนต่อรอบกิจกรรม 
2.2 เฉพาะผู้ร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนและเงื่อนไขการร่วมสนุกตามข้อ 2 นี้เท่านั้น จึงมีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม และแลกรับของรางวัลจากกิจกรรมนี้ได้ 
2.3 ผู้ร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขข้างต้น ถือว่าได้ให้ความยินยอมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมโอวัลติน ยิ่งดื่มยิ่งได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ทุกประการ และผู้จัดกิจกรรมจะเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยรูปถ่าย ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น รูปถ่ายกิจกรรม และ/หรือข้อมูลอื่นๆ ของผู้ร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะสามารถระบุตัวผู้ร่วมกิจกรรมได้โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม ("ข้อมูลส่วนบุคคล") ที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้ให้หรือเปิดเผยในการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ผู้จัดกิจกรรมและหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนี้ใช้ในการดำเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จ โฆษณาและประชาสัมพันธ์และอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ไปใช้ในสื่อต่าง ๆ ได้เพื่อปฏิบัติตามกิจกรรมนี้และ/หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้จัดกิจกรรมตามที่ผู้จัดกิจกรรมเห็นสมควร และผู้ร่วมกิจกรรมตกลงไม่คิดค่าใช้จ่ายและหรือค่าตอบแทนแต่อย่างใด
ทั้งนี้ ผู้จัดกิจกรรมจะเก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมไว้จนกว่าการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้จะสิ้นสุดลง โดยผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเข้าถึง ขอสำเนา แก้ไข ขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการอัตโนมัติ คัดค้าน ลบหรือทำลาย ระงับการใช้ ขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดรวมถึงร้องเรียนได้ โดยผู้ร่วมกิจกรรมสามารถติดต่อผู้จัดกิจกรรมได้ตามรายละเอียดในข้อ 6.10

3. ระยะเวลากิจกรรมและสถานที่แลกรับรางวัล
3.1 ผู้ร่วมกิจกรรมที่เป็นบุคคลทั่วไปสามารถเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมโอวัลตินยิ่งดื่มยิ่งได้ โดยนำชิ้นส่วนซองเปล่าโอวัลติน 3อิน1 แบบซองเดี่ยวที่มีโลโก้โอวัลตินที่ร่วมรายการ  และ/หรือ กล่องโอวัลตินยูเอชทีด้านหน้าที่มีโลโก้โอวัลตินที่ร่วมรายการมาแลกรับรางวัล สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่เป็นร้านค้าสามารถร่วมกิจกรรมโดยนำลังผลิตภัณฑ์โอวัลตินที่ร่วมรายการ และ/หรือถุงบรรจุเครื่องดื่มมอลต์สกัดรสช็อกโกแลตปรุงสำเร็จ (ตรา 3 อิน 1) แบบแพ็คบรรจุ 36 ซอง มาแลกรับของรางวัลที่จุดบริการแลกรับเคลื่อนที่กับเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมเมื่อพบเห็นโดยมีจุดสังเกตุ คือ รถคาราวานที่มีป้ายกิจกรรมเขียนว่า รถคาราวานโอวัลติน ได้ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563  - 31 ตุลาคม 2563  ตามวันเวลาและสถานที่ ดังต่อไปนี้
3.1.1  วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา  06.00 - 19.00 น. ที่จังหวัดนครราชสีมา และ จังหวัดสมุทรสาคร
3.1.2 วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 - 19.00 น. ที่จังหวัดนครราชสีมา , จังหวัดมุกดาหาร และ จังหวัดสมุทรสาคร
3.1.3 วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 - 19.00 น. ที่จังหวัดนครราชสีมา , จังหวัดสกลนคร และ จังหวัดสมุทรสงคราม
3.1.4  วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 - 19.00 น. ที่จังหวัดนครราชสีมา , จังหวัดสกลนคร และ จังหวัดราชบุรี
3.1.5 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 - 19.00 น. ที่จังหวัดนครราชสีมา , จังหวัดกาฬสินธุ์ และ จังหวัดกาญจนบุรี
3.1.6 วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 - 19.00 น. ที่จังหวัดบุรีรัมย์ , จังหวัดกาฬสินธุ์ และ จังหวัดกาญจนบุรี
3.1.7  วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 - 19.00 น. ที่จังหวัดบุรีรัมย์ , จังหวัดมหาสารคาม และ จังหวัดสุพรรณบุรี
3.1.8 วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 - 19.00 น. ที่จังหวัดบุรีรัมย์ , จังหวัดมหาสารคาม และ จังหวัดสุพรรณบุรี
3.1.9 วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 - 19.00 น. ที่จังหวัดบุรีรัมย์ , จังหวัดขอนแก่น และ จังหวัดอุทัยธานี
3.1.10  วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 - 19.00 น. ที่จังหวัดสุรินทร์ , จังหวัดขอนแก่น และ จังหวัดนครสวรรค์
3.1.11 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 - 19.00 น. ที่จังหวัดสุรินทร์ , จังหวัดขอนแก่น และ จังหวัดนครสวรรค์
3.1.12 วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 - 19.00 น. ที่จังหวัดสุรินทร์ , จังหวัดขอนแก่น และ จังหวัดสระบุรี
3.1.13 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 - 19.00 น. ที่จังหวัดอุบลราชธานี , จังหวัดขอนแก่น และ จังหวัดนครนายก
3.1.14 วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 - 19.00 น. ที่จังหวัดอุบลราชธานี , จังหวัดอุดรธานี และ จังหวัดปราจีนบุรี
3.1.15 วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 - 19.00 น. ที่จังหวัดอุบลราชธานี , จังหวัดอุดรธานี และ จังหวัดปราจีนบุรี
3.1.16  วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 - 19.00 น. ที่จังหวัดอุบลราชธานี , จังหวัดอุดรธานี และ จังหวัดฉะเชิงเทรา
3.1.17 วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 - 19.00 น. ที่จังหวัดอุบลราชธานี , จังหวัดอุดรธานี และ จังหวัดฉะเชิงเทรา
3.1.18 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 - 19.00 น. ที่จังหวัดยะโสธร , จังหวัดเลย และ จังหวัดระยอง
3.1.19  วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 - 19.00 น. ที่จังหวัดยะโสธร , จังหวัดเลย และ จังหวัดระยอง
3.1.20 วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 - 19.00 น. ที่จังหวัดร้อยเอ็ด , จังหวัดชัยภูมิ และ จังหวัดจันทบุรี
3.1.21 วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 - 19.00 น. ที่จังหวัดร้อยเอ็ด , จังหวัดชัยภูมิ และ จังหวัดตราด
3.1.22 วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 16.30 - 18.30 น. ที่จังหวัดร้อยเอ็ด
3.1.23  วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 - 19.00 น. ที่จังหวัดนครราชสีมา  และ จังหวัดสมุทรสาคร
3.1.24 วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 - 19.00 น. ที่จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดมุกดาหาร  และ จังหวัดสมุทรสาคร
3.1.25 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 - 19.00 น. ที่จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดสกลนคร  และ จังหวัดราชบุรี
3.1.26 วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 - 19.00 น. ที่จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดสกลนคร   และ จังหวัดสมุทรสงคราม
3.1.27 วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 - 19.00 น. ที่จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดกาฬสินธุ์  และ จังหวัดกาญจนบุรี
3.1.28  วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 - 19.00 น. ที่จังหวัดบุรีรัมย์, จังหวัดกาฬสินธุ์ และ จังหวัดกาญจนบุรี
3.1.29 วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 - 19.00 น. ที่จังหวัดบุรีรัมย์, จังหวัดมหาสารคาม และ จังหวัดสุพรรณบุรี
3.1.30 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 - 19.00 น. ที่จังหวัดบุรีรัมย์, จังหวัดมหาสารคาม และ จังหวัดอุทัยธานี
3.1.31 วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 - 19.00 น. ที่จังหวัดบุรีรัมย์, จังหวัดขอนแก่น และ จังหวัดอุทัยธานี
3.1.32 วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 - 19.00 น. ที่จังหวัดสุรินทร์, จังหวัดขอนแก่น และ จังหวัดนครสวรรค์
3.1.33 วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 - 19.00 น. ที่จังหวัดสุรินทร์, จังหวัดขอนแก่น และ จังหวัดนครสวรรค์
3.1.34 วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 - 19.00 น. ที่จังหวัดสุรินทร์, จังหวัดขอนแก่น และ จังหวัดสระบุรี
3.1.35 วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 - 19.00 น. ที่จังหวัดอุบลราชธานี, จังหวัดขอนแก่น และ จังหวัดนครนายก
3.1.36 วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 - 19.00 น. ที่จังหวัดอุบลราชธานี, จังหวัดอุดรธานี และ จังหวัดปราจีนบุรี
3.1.37 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 - 19.00 น. ที่จังหวัดอุบลราชธานี, จังหวัดอุดรธานี และ จังหวัดปราจีนบุรี
3.1.38 วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 - 19.00 น. ที่จังหวัดอุบลราชธานี, จังหวัดอุดรธานี และ จังหวัดฉะเชิงเทรา
3.1.39 วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 - 19.00 น. ที่จังหวัดอุบลราชธานี, จังหวัดอุดรธานี และ จังหวัดฉะเชิงเทรา
3.1.40 วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 - 19.00 น. ที่จังหวัดยโสธร, จังหวัดเลย และ จังหวัดระยอง
3.1.41 วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 - 19.00 น. ที่จังหวัดยโสธร, จังหวัดเลย และ จังหวัดระยอง
3.1.42 วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 - 19.00 น. ที่จังหวัดร้อยเอ็ด, จังหวัดชัยภูมิ และ จังหวัดจันทบุรี
3.1.43 วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 - 19.00 น. ที่จังหวัดร้อยเอ็ด, จังหวัดชัยภูมิ และ จังหวัดตราด
3.1.44 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 - 19.00 น. ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร
3.2 คณะกรรมการพิจารณาที่สถานที่แลกรับรางวัลเป็นบุคคลของผู้จัดกิจกรรม (หรือบุคคลที่ผู้จัดกิจกรรมมอบหมาย) ซึ่งรวมถึงตัวแทนจากบริษัท เอบีฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากชิ้นส่วนซองเปล่าโอวัลติน 3อิน1 แบบซองเดี่ยวที่มีโลโก้โอวัลตินที่ร่วมรายการ , กล่องโอวัลตินยูเอชทีด้านหน้าที่มีโลโก้โอวัลตินที่ร่วมรายการ ลังผลิตภัณฑ์โอวัลตินที่ร่วมรายการ และ/หรือถุงบรรจุเครื่องดื่มมอลต์สกัดรสช็อกโกแลตปรุงสำเร็จ (ตรา 3 อิน 1) แบบแพ็คบรรจุ 36 ซอง เท่านั้น  การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นเด็ดขาด และเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี ผู้จัดกิจกรรมถือว่าผู้ร่วมรายการทุกท่านที่ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการชิงรางวัลนี้ทุกประการ หากผู้จัดกิจกรรมได้รับผลจากกฎหมายหรือได้รับคำสั่งจากหน่วยงานใดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน อันมีผลให้จำต้องเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการร่วมกิจกรรมดังกล่าว ผู้จัดกิจกรรมมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการร่วมกิจกรรมนี้ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. ของรางวัลและมูลค่าของรางวัลในแต่ละสถานที่แลกรับรางวัล
รายละเอียดของของรางวัลของผู้ร่วมกิจกรรมมีดังนี้ ทั้งนี้ ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีคุณภาพ และราคาเทียบเท่า หรือใกล้เคียงกับของรางวัลข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ร่วมกิจกรรมให้ทราบล่วงหน้า
4.1.1 ของรางวัลสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่เป็นบุคคลทั่วไป  มูลค่ารวม 752,000 บาท
a. ชิ้นส่วนซองเปล่าโอวัลติน 3อิน1 แบบซองเดี่ยวที่มีโลโก้โอวัลตินที่ร่วมรายการ และ/หรือ กล่องโอวัลตินยูเอชทีด้านหน้าที่มีโลโก้โอวัลตินที่ร่วมรายการ ที่สะสมครบ 20 คะแนน แลกรับชามโอวัลติน 1 ใบ มูลค่า 69 บาท จำนวน 8,000 รางวัล มูลค่ารวม 552,000 บาท
b. ชิ้นส่วนซองเปล่าโอวัลติน 3อิน1 แบบซองเดี่ยวที่มีโลโก้โอวัลตินที่ร่วมรายการ และ/กล่องโอวัลตินยูเอชทีด้านหน้าที่มีโลโก้โอวัลตินที่ร่วมรายการ ที่สะสมครบ  7 คะแนน แลกรับผลิตภัณฑ์โอวัลติน เครื่องดื่มมอลต์สกัดรสช็อกโกแลตปรุงสำเร็จ (ตรา 3 อิน 1)  1 ซอง ขนาด 29 กรัม มูลค่า 7 บาท  จำนวน 20,000 รางวัล มูลค่ารวม 100,000 บาท
c. ชิ้นส่วนซองเปล่าโอวัลติน 3อิน1 แบบซองเดี่ยวที่มีโลโก้โอวัลตินที่ร่วมรายการ และ/หรือ กล่องโอวัลตินยูเอชทีด้านหน้าที่มีโลโก้โอวัลตินที่ร่วมรายการ ที่สะสมครบ 5 คะแนน แลกรับไข่ไก่ 1 ฟอง มูลค่า 5 บาท จำนวน 20,000 รางวัล มูลค่ารวม 100,000 บาท 

4.1.2 ของรางวัลสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่เป็นร้านค้า มูลค่ารวม 209,000 บาท
a. ลังผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีรสมอลต์ช็อกโกแลต สูตรแคลเซียมสูง (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน โอวัลติน) ขนาด 180 มล. 1 ลัง แลกรับ ผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีรสมอลต์ช็อกโกแลต สูตรแคลเซียมสูง (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน โอวัลติน) ขนาด 180 มล.. 1 แพ็ค (ขนาด 180 มล. จำนวน 4 กล่อง) มูลค่า 42 บาท จำนวน 1,000 รางวัล มูลค่า 42,000 บาท
b. ถุงบรรจุเครื่องดื่มมอลต์สกัดรสช็อกโกแลตปรุงสำเร็จ (ตรา 3 อิน 1) แบบแพ็คบรรจุ 36 ซอง  2 ถุง  แลกรับ ผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีรสมอลต์ช็อกโกแลต สูตรแคลเซียมสูง (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน โอวัลติน) ขนาด 180 มล.. 1 แพ็ค (ขนาด 180 มล. จำนวน 4 กล่อง) มูลค่า 42 บาท จำนวน 1,000 รางวัล มูลค่า 42,000 บาท
c. ลังผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีรสมอลต์ช็อกโกแลต สูตรแคลเซียมสูง (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน โอวัลติน) ขนาด 180 มล. 1 ลัง และ ถุงบรรจุเครื่องดื่มมอลต์สกัดรสช็อกโกแลตปรุงสำเร็จ (ตรา 3 อิน 1) แบบแพ็คบรรจุ 36 ซอง 5 ถุง แลกรับ เสื้อโปโลโอวัลตินรุ่นพิเศษ Free size มูลค่า 250 บาท จำนวน 500 รางวัล มูลค่ารวม 125,000 บาท

5. การรับของรางวัล 
 ผู้ร่วมกิจกรรมต้องทำการยืนยันสิทธิแลกรางวัลด้วยตนเอง โดยสามารถแลกรับรางวัลได้วัน เวลา และ สถานที่แลกรับรางวัลตามรายละเอียดในข้อ 3

6. เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม 
6.1  ผู้ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และมีที่อยู่อาศัยในประเทศไทย รวมถึงผู้ถือสัญชาติอื่นที่มีหลักฐานใบอนุญาติการพำนักและการทำงานที่ถูกต้อง และพำนักอยู่ในประเทศไทย ณ ระยะเวลาที่ร่วมกิจกรรม สามารถร่วมกิจกรรมได้ ทั้งนี้ พนักงาน และสมาชิกครอบครัวของพนักงานของผู้จัดกิจกรรม รวมถึงบริษัทในเครือ และบริษัทตัวแทนโฆษณาและหรือส่งเสริมการขาย รวมทั้งบริษัทใดๆ ที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้ 
6.2 ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในพิจารณาของรางวัลสำรองไว้ ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงของรางวัล ผู้จัดกิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ของรางวัลใหม่นั้นจะเป็นของรางวัลที่มีคุณภาพ และราคาเทียบเท่า หรือใกล้เคียงกับของรางวัลข้างต้น
6.3  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับของรางวัลให้กับบุคคลอื่นได้
6.4  ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนขนาด เปลี่ยนรุ่น และ/หรือ เปลี่ยนสี และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ
6.5  คำตัดสินของผู้จัดกิจกรรมถือเป็นที่สิ้นสุด โดยไม่สามารถโต้แย้งได้
6.6 ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขในกติกาต่างๆ วัน เวลา และสถานที่ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6.7 รูปของรางวัลที่ปรากฏในข่าวประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ โฆษณา บรรจุภัณฑ์หรืออื่นใดนั้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างเพื่อการโฆษณาเท่านั้น ของรางวัลจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6.8  หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฏิบัติตามกฎและข้อตกลงของกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมกิจกรรมต่อไป และมีสิทธิเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎ กติกา และการให้รางวัลตามความเหมาะสมเมื่อใดก็ได้
6.9 ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บชิ้นส่วนซองเปล่าโอวัลติน 3อิน1 แบบซองเดี่ยวที่มีโลโก้โอวัลตินที่ร่วมรายการ , กล่องโอวัลตินยูเอชทีด้านหน้าที่มีโลโก้โอวัลตินที่ร่วมรายการ ลังผลิตภัณฑ์โอวัลตินที่ร่วมรายการ และ/หรือถุงบรรจุเครื่องดื่มมอลต์สกัดรสช็อกโกแลตปรุงสำเร็จ (ตรา 3 อิน 1) แบบแพ็คบรรจุ 36 ซอง จากผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นหลักฐานในการร่วมกิจกรรม
6.10 ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมได้ที่ “ผู้จัดกิจกรรม” โทร. 02-7424330 ในวันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.30 – 17.30 น. หรือ สามารถสอบถามโดยส่งข้อความมาที่ https://www.facebook.com/Ovaltinethailand