ข่าวสารกิจกรรมดีๆกับโอวัลติน ติดต่อข่าวสารดีๆกับ โอวัลติน อร่อยคุ้มประโยชน์เยอะ

ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรม “ยิ่งดื่ม ยิ่งได้ รับโชค 2 ชั้น”

ยิ่งดื่ม ยิ่งได้

 

ยิ่งดื่ม ยิ่งได้

 

เงื่อนไขกิจกรรม  โอวัลติน ยิ่งดื่ม ยิ่งได้ 

1. กิจกรรม“ยิ่งดื่มยิ่งได้”ได้จัดขึ้นโดย บริษัท เอบีฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้จัดกิจกรรม”)
2. ขั้นตอนการร่วมกิจกรรม:
ส่งรหัส 10 หลัก จากด้านในชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์โอวัลตินที่ร่วมรายการ ผ่านขั้นตอนในการร่วมกิจกรรมตามรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างนี้
2.1.1    ผลิตภัณฑ์โอวัลตินที่ร่วมรายการ : 
2.1.1.1    เครื่องดื่มมอลต์สกัดรสช็อกโกแลตปรุงสำเร็จ ชนิดผง สูตรผสมแคลเซียม (เครื่องหมายการค้า โอวัลติน 3 อิน 1) 
2.1.1.2    เครื่องดื่มมอลต์สกัดรสช็อกโกแลตปรุงสำเร็จ สูตรน้ำตาลน้อยกว่า (ตรา โอวัลติน 3 อิน 1)
2.1.1.3    เครื่องดื่มมอลต์สกัดรสช็อกโกแลตปรุงสำเร็จชนิดผง สูตรไม่ผสมน้ำตาลทราย (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน โอวัลติน)
2.1.2    ลงทะเบียนครั้งแรก
2.1.2.1    สแกน QR code ที่ด้านหน้าผลิตภัณฑ์โอวัลตินที่ร่วมรายการ เพื่อเข้าสู่ระบบผ่านทางไลน์
2.1.2.2    กดเพิ่มเพื่อน
2.1.2.3    กดลงทะเบียน
2.1.2.4    ลงทะเบียนโดยการกรอกชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์
2.1.2.5    กดยืนยัน
2.1.2.6    เมื่อลงทะเบียนแล้วจะได้รับข้อความยืนยันในระบบ
2.1.3    วิธีร่วมกิจกรรมส่งรหัส
2.1.3.1    สแกน QR code ที่ด้านหน้าผลิตภัณฑ์โอวัลตินที่ร่วมรายการ เพื่อเข้าสู่ระบบผ่านทางไลน์
2.1.3.2    กดสะสมคะแนน
2.1.3.3    กรอกรหัส10 หลักที่ได้จากในชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์
2.1.3.4    กดส่งรหัส
2.1.3.5    เมื่อส่งรหัสเสร็จแล้ว จะได้รับข้อความยืนยันจากระบบ
โดย1 รหัสจะมีค่าเท่ากับ 1 คะแนน 
และ ทุกการส่งหนึ่งครั้งจะได้รับสิทธิในการเปิดดูคำทำนายได้ฟรี 1 คำทำนาย
2.1.3.6    เมื่อคลิกดูคำทำนาย จะมีราศีให้คุณเลือกทั้งหมด 12 ราศี
2.1.3.7    เลือกราศีที่คุณต้องการดูดวง และกดยืนยัน
2.1.3.8    คำทำนายของคุณจะแสดงขึ้น และถูกจัดเก็บไว้ในระบบ
2.1.4    วิธีการกลับมาดูคำทำนายที่เคยเปิดดูไว้
2.1.4.1    สแกน QR code ที่ด้านหน้าผลิตภัณฑ์โอวัลตินที่ร่วมรายการ เพื่อเข้าสู่ระบบผ่านทางไลน์
2.1.4.2    คุณสามารถดูคำนายที่เคยได้รับผ่านเมนูข้อมูลส่วนตัว
2.1.4.3    โดยทุกครั้งที่มีการส่งรหัส คุณจะได้สิทธิ์ในการดูคำทำนาย1 คำทำนาย
2.1.5    วิธีการแลกของรางวัลหรือแลกสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัล
2.1.5.1    สแกน QR code ที่ด้านหน้าผลิตภัณฑ์โอวัลตินที่ร่วมรายการ เพื่อเข้าสู่ระบบผ่านทางไลน์
2.1.5.2    กดแลกคะแนน
2.1.5.3    เลือกของรางวัลที่ต้องการเลือก โดยรางวัลที่แลกได้จะเป็นการใช้คะแนนที่คุณได้สะสมในระบบ
2.1.5.4    กดยืนยันเพื่อแลกของรางวัล
2.1.5.5    เมื่อกดแลกของรางวัลเรียบร้อยแล้วจะได้รับข้อความยืนยันในระบบ โดยคุณสามารถเช็คสถานะการจัดส่งได้จากหน้าข้อมูลส่วนตัว
2.1.5.6    สำหรับของรางวัลที่จะต้องมีการจัดส่งทางไปรษณีย์จะต้องทำการกรอกที่อยู่สำหรับจัดส่ง (เฉพาะในครั้งแรกที่มีการแลกของรางวัล)
3    ระยะเวลากิจกรรม
สามารถสะสมคะแนนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 00:00 น. ถึง 31 มีนาคม 2565 เวลา 23:59น. 
และคะแนนสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 00:00 น. ถึง 31 มีนาคม 2565 เวลา 23:59น.
ทั้งนี้ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการส่งรหัสและแลกของรางวัลตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ผู้ร่วมกิจกรรมทราบตามช่องทางสื่อสารเดิมหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
4    รายละเอียดของรางวัล
รางวัลจากกิจกรรมแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆ คือรางวัลจากโชคต่อที่1 และ รางวัลจากโชคต่อที่ 2 โดยของรางวัลทั้งสองส่วนรวมกันทั้งหมดรวมมูลค่า 2,036,330 บาท (สองล้านสามหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบบาท) ทั้งนี้ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีคุณภาพ และราคาเทียบเท่า หรือใกล้เคียงกับของรางวัลข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ร่วมกิจกรรมหรือผู้ชนะการประกวดให้ทราบล่วงหน้า
4.1    รางวัลจากโชคต่อที่ 1: "รับคำทำนาย/พยากรณ์ฟรี" โดยรางวัลคำทำนายจากโชคต่อที่ 1นั้น จะได้รับเป็นสิทธิ์ในการเปิดดู 1 คำทำนาย ต่อการส่งรหัส1 ครั้ง
4.2    รางวัลจากโชคต่อที่ 2: "ใช้แลกสิทธิ์ในการลุ้นรับของรางวัล หรือ ใช้คะแนนแลกของรางวัล”
โดยคะแนนนั้นจะมาจากการส่งรหัสที่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ได้กล่าวไว้ตามข้างต้น โดย 1 รหัส มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน (อย่างไรก็ตามผู้จัดกิจกรรมอาจกำหนดเงื่อนไขหรือการทำกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาให้คะแนนพิเศษได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ผู้ร่วมกิจกรรมทราบตามช่องทางสื่อสารเดิมหากมีการกำหนดเงื่อนไขหรือกิจกรรมดังกล่าว)
4.2.1    ใช้คะแนนเพื่อแลกสิทธิ์ลุ้นของรางวัล ใช้ 1 คะแนนเพื่อแลกสิทธิ์ลุ้นของรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 240รางวัล ตลอดระยะเวลาจัดกิจกรรม รวมมูลค่าทั้งหมด 1,913,250 บาท  (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)โดยรางวัลประเภทใช้คะแนนเพื่อแลกเป็นสิทธิ์ในการลุ้นรับของรางวัล ผู้จัดกิจกรรม จะจับรางวัลตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในข้อ 5 รวมการจับรางวัลทั้งหมด 3 ครั้ง โดยรางวัลมีรายละเอียดของรางวัล ดังต่อไปนี้
รางวัลในการจับรางวัล ครั้งที่ 1
ทองคำพิมพ์ลายมงคล มูลค่ารางวัลละ 27,550บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 137,750 บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ทองคำรูปทรงเงินโบราณ มูลค่ารางวัลละ 10,000บาท จำนวน 25 รางวัล รวมมูลค่า 250,000 บาท  (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ทองคำแผ่นปั๊มลาย มูลค่ารางวัลละ 5,000บาท จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่า 250,000 บาท  (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
รางวัลในการจับรางวัล ครั้งที่ 2
ทองคำพิมพ์ลายมงคล มูลค่ารางวัลละ 27,550บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 137,750 บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ทองคำรูปทรงเงินโบราณ มูลค่ารางวัลละ 10,000บาท จำนวน 25 รางวัล รวมมูลค่า 250,000 บาท  (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ทองคำแผ่นปั๊มลายมูลค่ารางวัลละ 5,000บาท  จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่า 250,000 บาท  (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
รางวัลในการจับรางวัล ครั้งที่ 3
ทองคำ พิมพ์ลายมงคล มูลค่ารางวัลละ 27,550 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 137,750 บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ทองคำรูปทรงเงินโบราณ มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 25 รางวัล รวมมูลค่า 250,000 บาท  (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ทองคำแผ่นปั๊มลายมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท  จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่า 250,000 บาท  (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
มูลค่ารวมค่าเนื้อทองและค่ากำเหน็จต่อรางวัลแล้ว

4.2.2    ใช้คะแนนเพื่อแลกของรางวัล ใช้คะแนนตามจำนวนที่ระบุเพื่อแลกของรางวัลได้ตลอดเวลาจนกว่าของรางวัลจะหมด แต่ทั้งนี้ไม่เกินกำหนดระยะเวลาจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่1 ธันวาคม 2564เวลา 0.00 น. ถึง 31 มีนาคม 2565 เวลา 23.59 น. โดยของรางวัลสำหรับแลกมีจำนวนทั้งสิ้น1,240รางวัล รวมมูลค่าทั้งหมด 123,080บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันแปดสิบบาทถ้วน)  มีรายละเอียดของรางวัลสำหรับแลก ดังต่อไปนี้
ใช้ 30 คะแนน เพื่อแลกรับ เครื่องดื่มมอลต์สกัดรสช็อกโกแลตปรุงสำเร็จ ชนิดผง สูตรผสมแคลเซียม (เครื่องหมายการค้า โอวัลติน 3 อิน 1) ขนาด 5 ซอง มูลค่า 42 บาท มีจำนวนทั้งหมด 80 รางวัล รวมมูลค่า 3,360 บาท (สามพันสามร้อยหกสิบบาท)
ใช้ 50 คะแนน เพื่อแลกรับ บัตรเติมเงินโทรศัพท์ AIS, Dtac หรือ TrueMoveH มูลค่า 50 บาท มีจำนวนทั้งหมด  300 รางวัล รวมมูลค่า 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท)
ใช้ 60 คะแนน เพื่อแลกรับ แก้วลายพิเศษ มูลค่า 115 บาท มีจำนวนทั้งหมด 200 รางวัล รวมมูลค่า 23,000 บาท (สองหมื่นสามพันบาท) หรือ แลกรับ จานลายพิเศษ มูลค่า 115 บาท มีจำนวนทั้งหมด 200 รางวัล รวมมูลค่า 23,000 บาท (สองหมื่นสามพันบาท)
ใช้ 90 คะแนน เพื่อแลกรับ เครื่องดื่มมอลต์สกัดรสช็อกโกแลตปรุงสำเร็จ ชนิดผง สูตรผสมแคลเซียม (เครื่องหมายการค้า โอวัลติน 3 อิน 1)  ขนาด 18 ซอง มูลค่า 125 บาท มีจำนวนทั้งหมด 80 รางวัล รวมมูลค่า 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท)
ใช้ 100 คะแนน เพื่อแลกรับ ส่วนลด Shopee มูลค่า 100 บาท มีจำนวนทั้งหมด 150 รางวัล รวมมูลค่า 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท)หรือ Lazada มูลค่า 100 บาท มีจำนวนทั้งหมด 150 รางวัล รวมมูลค่า 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท)
ใช้ 150 คะแนน เพื่อแลกรับ เครื่องดื่มมอลต์สกัดรสช็อกโกแลตปรุงสำเร็จ ชนิดผง สูตรผสมแคลเซียม (เครื่องหมายการค้า โอวัลติน 3 อิน 1) ขนาด 36 ซอง มูลค่า234บาท มีจำนวนทั้งหมด 80 รางวัล รวมมูลค่า 18,720 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาท)
5    กำหนดจับรางวัล วิธีการในการดำเนินการ และ การประกาศผู้โชคดี สำหรับของรางวัลประเภทใช้คะแนนเพื่อแลกรับสิทธิ์ในการลุ้นของรางวัล
เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดในการจับรางวัลแต่ละรอบ ผู้จัดกิจกรรมจะนำชื่อและนามสกุล และข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ร่วมกิจกรรมส่งผ่านช่องทางเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งผู้จัดกิจกรรมได้เก็บข้อมูลชื่อและนามสกุลดังกล่าวไว้ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ มาพิมพ์ลงบนกระดาษ นำมารวมกองกันไว้เพื่อสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน อ่านชื่อ - นามสกุลของผู้โชคดี ทันทีเพื่อให้ทุก ๆ ท่านทราบโดยทั่วกัน โดยผู้จัดกิจกรรมจะจับรางวัลรวมทั้งหมด 3 ครั้ง และ ประกาศผู้โชคดีดังนี้
5.1    จับรางวัลครั้งที่ 1 : 
5.1.1    สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่แลกสิทธิ์ในการลุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 00:00 น. ถึง 25 มกราคม 2565 เวลา 23:59 น.
5.1.2    จับรางวัลที่ โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ 99/3 หมู่ 2 ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ใบอนุญาตเลขที่  117/2564ออกให้ณอำเภอเมืองปทุมธานี)วันที่ 28 มกราคม 2565  เวลา 11:00 น.
5.1.3    ประกาศผลทาง Facebook : Ovaltine Thailand และ Line Official : Ovaltine TH วันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา19:00 น.
5.2    จับรางวัลครั้งที่ 2:
5.2.1    สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่แลกสิทธิ์ในการลุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564เวลา 00:00 น. ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 23:59 น.
5.2.2    จับรางวัลที่ โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ 99/3 หมู่ 2 ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ใบอนุญาตเลขที่118/2564 ออกให้ณอำเภอเมืองปทุมธานี)วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 11:00 น.
5.2.3    ประกาศผลทาง Facebook : Ovaltine Thailand และ Line Official : Ovaltine TH วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 19:00 น.
5.3    จับรางวัลครั้งที่ 3:
5.3.1    สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่แลกสิทธิ์ในการลุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 00:00 น. ถึง 31 มีนาคม 2565 เวลา 23:59น.
5.3.2    จับรางวัลที่ โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ 99/3 หมู่ 2 ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ใบอนุญาตเลขที่ 119/2564ออกให้ ณ อำเภอเมืองปทุมธานี)วันที่ 5 เมษายน 2565  เวลา 11:00 น.  
5.3.3    ประกาศผลทาง Facebook : Ovaltine Thailand และ Line Official : Ovaltine TH วันที่ 8 เมษายน 2565  เวลา 19:00 น.

6    เงื่อนไขรายละเอียดกิจกรรม
6.1    ผู้ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และมีที่อยู่อาศัยในประเทศไทย 
6.2    ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในส่วนของการชิงโชคต้องนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด และสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด พร้อมหลักฐานยืนยันตัวตนมาแสดง เพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่ บริษัท บีเคเค มาร์เก็ตติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 301/1136 ถ.รามคำแหง (สุภาพงษ์2) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ  (ระหว่างวันจันทร์ถึงศุกร์ระหว่างเวลา  9.00 น. – 17.00 น (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)โดยต้องมารายงานตัวด้วยตัวเองภายใน 90 วันนับแต่วันที่ทําการประกาศผลเเต่ละครั้ง และชื่อผู้มารับรางวัลต้องตรงกับชื่อของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทองคำในแต่ละประเภท ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่สามารถมารับรางวัลด้วยตนเอง ต้องมอบอำนาจพร้อมลงนามในใบมอบอำนาจพร้อม สำเนาบัตรประชาชนของผู้โชคดีและผู้รับมอบอำนาจมาแสดง  ณ วันที่มารับรางวัล*
สำหรับรางวัลอื่นๆ ที่ร่วมรายการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์โอวัลติน 3 อิน 1 แพ็คบรรจุ 5, 18 และ 36 ซองแก้วลายพิเศษ จานลายพิเศษ บริษัทฯจะจัดส่งทางไปรษณีย์ / ไปรษณีย์ขนส่งเอกชน โดยจัดส่งให้ตาม ชื่อและที่อยู่ที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้แจ้งให้ผู้จัดกิจกรรมทราบในช่วงของการยืนยันสิทธิ์ ทั้งนี้ ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งให้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากของรางวัลถูกตีกลับไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดกิจกรรมไม่มีหน้าที่ต้องจัดส่งของรางวัลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกแต่อย่างใด และถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมท่านดังกล่าวสละสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมและรับของรางวัลในรอบดังกล่าว
หมายเหตุ*แก้ไขเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 
6.3    กรณีที่ผู้โชคดีไม่มีหลักฐานมาแสดง หรือมีหลักฐานไม่ครบถ้วนตามที่ผู้จัดกิจกรรม กำหนดไว้ข้างต้น หรือไม่มาติดต่อขอรับรางวัลภายในวันและเวลาที่กำหนด ผู้จัดกิจกรรม ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล และให้สิทธิ์แก่ผู้โชคดีสำรองลำดับถัดไป 
6.4    ในการจับรางวัลแต่ละครั้ง ผู้โชคดีแต่ละท่านมีสิทธิ์จะได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวในการจับรางวัลแต่ละครั้ง
6.5    ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลก ทอน เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใด รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบเเต่อย่างใด โดยผู้จัดกิจกรรม มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ ผู้จัดกิจกรรม จะไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อที่บริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง
6.6    พนักงานและครอบครัวของพนักงานบริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือ บริษัทตัวแทนโฆษณา คณะกรรมการดำเนินรายการและบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
6.7    ผู้จัดกิจกรรม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ของรางวัลใหม่นั้นจะมีมูลค่าเทียบเท่าของรางวัลเดิม
6.8    ผู้จัดกิจกรรม จะไม่รับผิดชอบต่อระบบอินเตอร์เน็ตที่ล่าช้า ไม่สมบูรณ์ หรือเกิดจากการฉ้อโกงหรือการส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ที่เกิดจากผู้เข้าร่วมรายการหรือระบบอินเตอร์เน็ตที่ล่าช้า ไม่ว่าจะเนื่องมาจากสาเหตุของความผิดพลาด การเพิกเฉย การแก้ไขปรับเปลี่ยน การให้สินบน การลบทิ้ง ขโมย การทำลายข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหายของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ หรือไม่ว่าเหตุใด
6.9    ผู้โชคดีได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีรางวัลชิงโชคหัก ณ ที่จ่ายจำนวนร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัลตามที่กฎหมายกำหนด หรือ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่ หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
6.10    กติกาการตัดสินทางผู้จัดกิจกรรม จะพิมพ์ชื่อและนามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้ร่วมกิจกรรมส่งเข้ามาทั้งหมดนำมารวมกองกันไว้และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วน ต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน อ่านชื่อ - นามสกุลของผู้โชคดี ทันทีเพื่อให้ทุก ๆ ท่านทราบโดยทั่วกัน 
6.11    การจับรางวัลตามข้อกำหนดนี้ รวมถึงคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดเเละสิ้นสุด
6.12    ผู้จัดกิจกรรม อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ชื่อและนามสกุลหรือข้อมูลอื่น ๆ ของผู้โชคดีไม่ว่าจะสามารถระบุตัวผู้โชคดีได้โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม ("ข้อมูลส่วนบุคคล") จากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อดำเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จ เพื่อประกอบสื่อประชาสัมพันธ์ของผู้จัดกิจกรรม ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยไม่จำกัดระยะเวลาการลงสื่อ และโดยผู้จัดกิจกรรม ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม
6.13    ทั้งนี้ ผู้จัดกิจกรรม จะเก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โชคดีไว้จนกว่าการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้จะสิ้นสุดลง โดยผู้โชคดีสามารถเข้าถึง ขอสำเนา แก้ไข ขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการอัตโนมัติ คัดค้าน ลบหรือทำลาย ระงับการใช้ ขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดรวมถึงร้องเรียนได้ โดยผู้โชคดีสามารถติดต่อผู้จัดกิจกรรม ได้ตามรายละเอียดที่ปรากฎบนเอกสารนี้
6.14    หมายเลขโทรศัพท์ 1 หมายเลข สามารถร่วมกิจกรรมรับคำพยากรณ์ และ สะสมคะแนนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
6.15    บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้รหัสที่มีสิทธิ์ได้รับคะแนน เป็นรหัสที่ถูกส่งเข้ามาในระบบอย่างถูกต้องตามเงื่อนไขกติกาเป็นครั้งแรก หากมีการส่งรหัสเข้ามาซ้ำ จะถือว่ารหัสที่ส่งเข้ามาซ้ำเป็นโมฆะ โดยบริษัทฯมีสิทธิ์ในการร้องขอหลักฐานเพื่อตรวจสอบ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการส่งชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการเพื่อตรวจสอบผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตัวเองหากมีการส่งรหัสผิดพลาดเกิน 5 ครั้ง ระบบจะระงับสิทธิ์ชั่วคราวเพื่อทำการตรวจสอบ
6.16    การแสดงผลผ่าน QR code จะขึ้นอยู่กับรุ่นของโทรศัพท์มือถือ ซึ่งอาจจะมีการแสดงผลที่แตกต่างกันบ้าง
6.17    ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถร่วมกิจกรรมโดยใช้งานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในกรณีที่ร่วมสนุก
6.18    เฉพาะผู้ร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการร่วมกิจกรรมตามข้อ2 เท่านั้น จึงมีสิทธิ์ได้รับคำพยากรณ์และ สะสมคะแนนจากกิจกรรมนี้
6.19    .หากเลยกำหนดเวลาอายุของคะแนนสะสมและ/หรือการแลกของรางวัลในระบบ ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตัดคะแนนที่หมดอายุตามความเหมาะสม
6.20    ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโอนคะแนนหรือสิทธิ์การรับของรางวัลให้กับบุคคลอื่นได้
6.21    รูปของรางวัลที่ปรากฏในข่าวประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ โฆษณา บรรจุภัณฑ์หรืออื่นใดนั้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างเพื่อการโฆษณาเท่านั้น ของรางวัลจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6.22     ราคาทองลายมงคลราคาทองทรงเงินโบราณและราคาทองแผ่นทองปั๊มลายเป็นราคาทอง ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
6.23    ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมได้ที่ศูนย์ข้อมูลผู้บริโภค โทร. 02-742-4330ในวันและเวลาทำการจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.30 น. ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือ Inbox มาที่ Facebook Ovaltine Thailand
6.24    กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ผู้ร่วมกิจกรรมส่ง รหัส มาร่วมกิจกรรมเพื่อรับคำพยากรณ์และ สะสมคะแนนเพียงอย่างเดียว ทางผู้จัดกิจกรรมไม่มีความประสงค์จะนำข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดในข้อ 7ของผู้ร่วมกิจกรรมมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของผู้จัดกิจกรรม

7. ข้อมูลส่วนบุคคล 
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้จัดกิจกรรมทราบถึงข้อมูลเฉพาะตัวบุคคลของผู้ใช้บริการ ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อระบุชื่อ ติดต่อ หรือตามหาผู้ใช้บริการได้ 
    ผู้จัดกิจกรรมอาจได้รับข้อมูลจากผู้ใช้หมายเลขโทรศัพท์นั้นๆ เมื่อผู้ใช้บริการให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านการใช้งานต่างๆ ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ หรือ เว็บไซต์เช่น การสอบถามข้อมูลกิจกรรมเพิ่มเติม และ/หรือ การแสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรม เป็นต้น โดยทางผู้จัดกิจกรรมจะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อใช้เป็นผลประโยชน์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทางผู้จัดกิจกรรมตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562