ข่าวสารกิจกรรมดีๆกับโอวัลติน ติดต่อข่าวสารดีๆกับ โอวัลติน อร่อยคุ้มประโยชน์เยอะ

ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรม โอวัลติน ทั้งแลก ทั้งลุ้น ปี3 ลุ้นทองทั่วไทย ทุกเดือน

1


วิธีการร่วมกิจกรรม: เพียงเพิ่มเพื่อนและลงทะเบียนผ่านทาง Line official account: ovaltineshop และพิมพ์รหัส 12 หลัก ที่ปรากฏอยู่ด้านในของถุงซองผลิตภัณฑ์โอวัลตินสูตร 3 ขนาด 1,000 กรัม, ไวท์มอลต์ ขนาด 600 กรัมและโอวัลตินท็อปปิ้งเฟลค ขนาด 450 กรัม ส่งมาที่ Line official account: ovaltineshop เพื่อรับสิทธิลุ้นของรางวัลต่อที่ 1 และสะสมรหัสแลกของรางวัลต่อที่ 2 ดังนี้

ต่อที่ 1: " ลุ้นทองคำทุกเดือน"
ระยะเวลากิจกรรม: ส่งรหัสเพื่อร่วมลุ้นของรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 00:00 น. ถึงวันที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 23:59 น. (จับรางวัลระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2565 ถึง 29 กันยายน 2565)
ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 หมดเขต วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 23:59 น. 
จับรางวัล ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. 
ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565 หมดเขต วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 23:59 น.
จับรางวัล ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00
ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565หมดเขต วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 23:59 น.
จับรางวัล ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.
ครั้งที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565หมดเขต วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 23:59 น.
จับรางวัล ในวันที่  28 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น.
ครั้งที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หมดเขต วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565เวลา 23:59 น.
จับรางวัล วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น.
ครั้งที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 หมดเขต วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 23:59 น.
จับรางวัล วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น.

รายละเอียดกิจกรรม: 
1.    ลูกค้าต้องลงทะเบียนด้วยการเพิ่มเพื่อนผ่าน Line official account: ovaltineshop และกรอกชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน เลขเลเซอร์หลังบัตร ที่อยู่ เพศ หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด ประเภทของร้าน บริเวณที่ตั้งร้านค้า มาเพื่อลงทะเบียน โดยหมายเลขโทรศัพท์ 1 หมายเลข สามารถลงทะเบียนได้ 1 ครั้ง
2.    เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้พิมพ์รหัส 12 หลัก ที่ปรากฏอยู่ด้านในของถุงผลิตภัณฑ์โอวัลตินสูตร 3 ขนาด 1,000 กรัม, ไวท์มอลต์ ขนาด 600 กรัมและโอวัลตินท็อปปิ้งเฟลค ขนาด 450 กรัม ส่งมาที่ Line official account: ovaltineshop  เพื่อรับสิทธิลุ้นรางวัลสร้อยคอทองคำ มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท  เดือนละ 20 รางวัล รวมทั้งสิ้น 6 เดือน มูลค่ารวม 600,000 บาท โดยรหัส 1 หมายเลข สามารถส่งเข้าร่วมกิจกรรมได้ 1 ครั้ง และไม่สามารถใช้ซ้ำได้
3.    หมายเลขโทรศัพท์ 1 หมายเลข สามารถส่งรหัสได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน
4.    ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีคุณภาพ และราคาเทียบเท่า หรือใกล้เคียงกับของรางวัลข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ร่วมกิจกรรมหรือผู้ชนะการประกวดให้ทราบล่วงหน้า
5.    บุคคลที่สามารถร่วมกิจกรรมได้นั้นต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยและอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
6.    กำหนดการจับรางวัล 6 ครั้ง 
1.    จับรางวัลครั้งที่ 1 จำนวน 20 รางวัล ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. ที่ โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ 99/3 หมู่ 2 ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ใบอนุญาตเลขที่  183/2564 ออกให้ ณ อำเภอเมืองปทุมธานี) 
    ประกาศรางวัลครั้งที่ 1 วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 19.00 น. ผ่านทาง Line official account: ovaltineshop
2.    จับรางวัลครั้งที่ 2 จำนวน 20 รางวัล ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 ที่ โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ 99/3 หมู่ 2 ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ใบอนุญาตเลขที่  184/2564 ออกให้ ณ อำเภอเมืองปทุมธานี) 
    ประกาศรางวัลครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 19.00 น. ผ่านทาง Line official account: ovaltineshop
3.    จับรางวัลครั้งที่ 3 จำนวน 20 รางวัล ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. ที่ โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ 99/3 หมู่ 2 ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี(ใบอนุญาตเลขที่  185/2564 ออกให้ ณ อำเภอเมืองปทุมธานี) 
ประกาศรางวัลครั้งที่ 3 วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 19.00 น. ผ่านทาง Line official account: ovaltineshop
4.    จับรางวัลครั้งที่ 4  จำนวน 20 รางวัล ในวันที่  28 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. ที่ โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ 99/3 หมู่ 2 ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี(ใบอนุญาตเลขที่  186/2564  ออกให้ ณ อำเภอเมืองปทุมธานี) 
    ประกาศรางวัลครั้งที่ 4 วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 19.00 น. ผ่านทาง Line official account: ovaltineshop
5.    จับรางวัลครั้งที่ 5 จำนวน 20 รางวัล ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. ที่ โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ 99/3 หมู่ 2  ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี(ใบอนุญาตเลขที่  187/2564 ออกให้ ณ อำเภอเมืองปทุมธานี) 
    ประกาศรางวัลครั้งที่ 5 วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 19.00 น. ผ่านทาง Line official account: ovaltineshop
6.    จับรางวัลครั้งที่ 6 จำนวน 20 รางวัล ในวันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. ที่ โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ 99/3 หมู่ 2  ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ใบอนุญาตเลขที่  188/2564 ออกให้ ณ อำเภอเมืองปทุมธานี) 
    ประกาศรางวัลครั้งที่ 6 วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 19.00 น. ผ่านทาง Line official account: ovaltineshop
7.  รางวัลทองคำทุกรางวัลข้างต้น จะคำนวณจากราคาทองคำ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 โดยเป็นมูลค่ารวมค่าเนื้อทองและค่ากำเหน็จต่อรางวัลเรียบร้อยแล้ว
8.  ภาพทองคำเป็นภาพตกแต่ง ใช้เพื่อประกอบการโฆษณาเท่านั้น


เงื่อนไขการรับรางวัล:
1.    ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนําบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุดและสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุดพร้อมแสดงหน้าข้อมูลส่วนตัวของบัญชีโปรแกรมไลน์ Ovaltineshopที่ใช้สมัครสมาชิก และเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการลงทะเบียน เพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่มาที่ บริษัท บีเคเค มาร์เก็ตติ้ง เซ็นเตอร์ 301/1136 ซอยรามคำแหง 68 (สุภาพงษ์) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร10240ในวันและเวลาทําการโดยผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องมารายงานตัวด้วยตัวเองภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทําการประกาศผลเเต่ละครั้งและชื่อผู้มารับรางวัลต้องตรงกับชื่อของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล
2.    กรณีที่ผู้โชคดีมีหลักฐานไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ข้างต้น หรือไม่มาติดต่อขอรับรางวัลภายในวันและเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล และให้สิทธิแก่ผู้โชคดีสำรองลำดับถัดไป หากผู้โชคดีคนใหม่มีหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่มาติดต่อขอรับรางวัลภายในกำหนด บริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรหรือสถานสาธารณกุศลหรือหน่วยงานราชการเพื่อประโยชน์ขององค์กรหรือสถานสาธารณกุศลหรือทางราชการต่อไป
3.    ในการจับรางวัลแต่ละครั้ง ผู้โชคดีแต่ละท่านมีสิทธิจะได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียว และเมื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลในการจับรางวัลครั้งใดแล้ว ผู้โชคดีรายดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิในการรับรางวัลอื่น ๆ ในครั้งนั้น ทั้งนี้ ผู้โชคดีรายดังกล่าวสามารถเข้าร่วมลุ้นรับรางวัลในครั้งต่อไปได้อีกตลอดระยะเวลากิจกรรมที่เหลืออยู่
4.    ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถ แลก ทอน เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิให้กับบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใด รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบเเต่อย่างใด
5.    ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่ หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
6.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ของรางวัลใหม่นั้นจะมีมูลค่าเทียบเท่าของรางวัลเดิม
7.    การจับรางวัลตามข้อกำหนดนี้ รวมถึงคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดเเละสิ้นสุด
8.    บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อที่บริษัทฯ ที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง
9.    พนักงานและครอบครัวของพนักงานบริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือ บริษัทตัวแทนโฆษณา คณะกรรมการดำเนินรายการและบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการ
10.    บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อระบบอินเตอร์เน็ตที่ล่าช้า ไม่สมบูรณ์ หรือเกิดจากการฉ้อโกงหรือการส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ที่เกิดจากผู้เข้าร่วมรายการหรือระบบอินเตอร์เน็ตที่ล่าช้า ไม่ว่าจะเนื่องมาจากสาเหตุของความผิดพลาด การเพิกเฉย การแก้ไขปรับเปลี่ยน การให้สินบน การลบทิ้ง ขโมย การทำลายข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหายของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ หรือไม่ว่าเหตุใด
11.    กติกาการตัดสินทางบริษัทฯ จะพิมพ์หมายเลขรหัสชิงโชคพร้อมชื่อและนามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้ร่วมกิจกรรมส่งเข้ามาทั้งหมดนำมารวมกองกันไว้และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วน ต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน พร้อมทั้งอ่านหมายเลขรหัสชิงโชคบนซองผลิตภัณฑ์ของผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุก ๆ ท่านทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลในแต่ละครั้งจะไม่นำมาจับรางวัลในครั้งต่อไปอีก
12.    บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ชื่อและนามสกุลหรือข้อมูลอื่น ๆ ของผู้โชคดีไม่ว่าจะสามารถระบุตัวผู้โชคดีได้โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม ("ข้อมูลส่วนบุคคล") จากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อดำเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จ เพื่อประกอบสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยไม่จำกัดระยะเวลาการลงสื่อ และโดยบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม
13.    ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โชคดีไว้จนกว่าการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้จะสิ้นสุดลง โดยผู้โชคดีสามารถเข้าถึง ขอสำเนา แก้ไข ขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการอัตโนมัติ คัดค้าน ลบหรือทำลาย ระงับการใช้ ขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดรวมถึงร้องเรียนได้ โดยผู้โชคดีสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏบนเอกสารนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line official account: ovaltineshop หรือโทร 02-7424330


ต่อที่ 2: กิจกรรม "สะสมรหัส..ผ่านไลน์ แลกรางวัล"
ระยะเวลากิจกรรม: 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31ธันวาคม 2565 
รายละเอียดกิจกรรม:    
1.    ลูกค้าต้องลงทะเบียนด้วยการกรอกชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน เลขเลเซอร์หลังบัตร ที่อยู่ เพศ หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด ประสบการณ์การตกแต่งร้านกับทีมตกแต่ง ประเภทของร้าน บริเวณที่ตั้งร้านค้า ผ่าน Line official account: ovaltineshop หมายเลขโทรศัพท์ 1 หมายเลข สามารถลงทะเบียนได้ 1 ครั้ง (ทั้งนี้ หากลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้แล้วสำหรับกิจกรรม ลุ้นสร้อยคอทองคำทุกเดือนไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำอีก) 
2.    เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้พิมพ์รหัส 12 หลักที่ปรากฏอยู่ด้านในของถุงผลิตภัณฑ์โอวัลตินสูตร 3 ขนาด 1,000 กรัม, ไวท์มอลต์ ขนาด 600 กรัมและโอวัลตินท็อปปิ้งเฟลค ขนาด 450 กรัม ส่งมาที่ Line official account: ovaltineshop โดย 1 รหัสในถุงผลิตภัณฑ์โอวัลติน มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน และ 1 รหัสสามารถใช้ได้ 1 ครั้ง ไม่สามารถใช้ซ้ำได้ 
3.    เมื่อสะสมครบเงื่อนไข สามารถแลกรับของรางวัลได้ดังต่อไปนี้ 
-  ครบ 25 รหัส แลกผลิตภัณฑ์โอวัลตินสูตร 3 ขนาด 1,000 กรัม 1 ถุง มูลค่ารางวัลละ 149 บาท 
- ครบ 25 รหัส แลกผลิตภัณฑ์โอวัลตินไวท์มอลต์ ขนาด 600 กรัม 1 ถุง มูลค่ารางวัลละ 149 บาท
4.    ลูกค้าต้องทำการยืนยันสิทธิแลกรางวัลด้วยตนเอง โดยกดแลกคะแนนสะสมตามกำหนดเพื่อแลกของรางวัลผ่านไลน์(LINE) และต้องแจ้งยืนยันชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่สำหรับจัดส่งของรางวัล ตามวันและเวลาที่กำหนดในกิจกรรม หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องการยืนยันสิทธิแต่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดข้างต้น ถือว่าลูกค้าท่านดังกล่าวสละสิทธิ์ในการแลกของรางวัลในรอบนั้นทันที
5.    หลังจากการยืนยันตัวตนครบถ้วน ผู้จัดกิจกรรมจะจัดส่งของรางวัลตามการยืนยันแลกของรางวัล ให้แก่ลูกค้าทางไปรษณีย์ โดยจัดส่งให้ตาม ชื่อและที่อยู่ที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้แจ้งให้ผู้จัดกิจกรรมทราบในช่วงของการยืนยันสิทธิ ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งให้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากของรางวัลถูกตีกลับไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดกิจกรรมไม่มีหน้าที่ต้องจัดส่งของรางวัลให้ลูกค้าอีกแต่อย่างใด และถือว่าลูกค้าท่านดังกล่าวสละสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมและรับของรางวัลในรอบดังกล่าว
6.    ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถ แลก ทอน เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิให้กับบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใด รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบเเต่อย่างใด
7.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ของรางวัลใหม่นั้นจะมีมูลค่าเทียบเท่าของรางวัลเดิม

ข้อมูลส่วนบุคคล 
ข้อมูลที่รวบรวมจัดเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่ช่วยให้บริษัท เอ บี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 ทราบถึงข้อมูลเฉพาะตัวบุคคลของผู้ใช้บริการ ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อระบุชื่อ ติดต่อ หรือตามหาผู้ใช้บริการได้ 
บริษัท เอ บี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด อาจได้รับข้อมูลจากผู้ใช้เว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่นโดยตรง เมื่อผู้ใช้บริการให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านการใช้งานต่างๆ ในเว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่นเช่น การลงทะเบียน การแสดงความคิดเห็น การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม หรือข้อมูลร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม  การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า การส่งข้อซักถาม รวมถึงวิเคราะห์ วางแผนกิจกรรมทางการตลาดและการปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นของบริษัทฯ 
•การบันทึกการสะสมคะแนนของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อแจ้งสถานะการสะสมคะแนนและการจัดส่งรางวัลให้ผู้ใช้บริการทราบ
•การบริการผู้ใช้เว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น ซึ่งรวมถึงการตอบสนองผู้บริโภคในเรื่องคำถาม ข้อสงสัย การบริการ คำติชม ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โอวัลติน
• แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเว็บไซต์หรือ แอพพลิเคชั่น
• เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและวิเคราะห์ทางการตลาด
• เพื่อนำไปพัฒนาสินค้าและการให้บริการ รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์และ แอพพลิเคชั่นให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บิรการ
• เพื่อการนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ใหม่ รายการส่งเสริมการขายการโฆษณาและอื่นๆ
ซึ่งลักษณะข้อมูลที่ บริษัท เอ บี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัดอาจเก็บรวบรวมไว้จากผู้ใช้บริการโดยตรง ได้แก่ ชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไลน์ไอดี เป็นต้น
    โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของข้าพเจ้าไว้ไม่เกินกว่า 6 ปีนับแต่วันที่ข้าพเจ้าให้ความยินยอม นอกจากนี้ ในกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิ์ต่างๆ ในข้อมูลของข้าพเจ้า  ดังนั้น เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจถึง วัตถุประสงค์พร้อมทั้งทั้งมูลที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ได้จัดทำนโนบายความเป็นส่วนตัว คลิกที่นี่ https://ovaltine.co.th/privacy-policy-notice รวมถึงนโยบายคุ๊กกี้ คลิกที่นี่  https://ovaltine.co.th/cookie-policy-notice โปรดใช้เวลาในการอ่านและทำความเข้าใจข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง    นอกจากนี้ ในกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิ์ต่างๆ ในข้อมูลของข้าพเจ้า สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯคุณบุหงา ชิมเฟลด์ ได้ที่ bunga.gimfeld@twiningsovo.com หรือแจ้งข้อสงสัยที่ หน้าติดต่อเรา (Contact us) คลิก https://ovaltine.co.th/contact  หรือ ติดต่อศูนย์ข้อมูลผู้บริโภคโอวัลติน โทร 02 7424330 ระหว่างวัน จันทร์ ถึง ศุกร์ 9.00 – 17.30 น. ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์