ข่าวสารกิจกรรมดีๆกับโอวัลติน ติดต่อข่าวสารดีๆกับ โอวัลติน อร่อยคุ้มประโยชน์เยอะ

ข่าวสารและกิจกรรม

เงื่อนไขและกติกาการเข้าร่วมกิจกรรม ชิงรางวัลกับ Ovaltine Malt Power

เงื่อนไขและกติกาการเข้าร่วมกิจกรรม ชิงรางวัลกับ Ovaltine Malt Power 

Ovaltine x One Piece

กิจกรรม และผู้จัดกิจกรรม

กิจกรรม ชิงรางวัลกับ Ovaltine Malt Power ได้จัดขึ้นโดย บริษัท เอบีฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ผู้จัดกิจกรรม”)

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 

ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม2567 เวลา 00:00 น. ถึง 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 23:59 น. หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากทางผู้จัดกิจกรรม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาร่วมกิจกรรม ผู้จัดกิจกรรมจะแจ้งผ่านทางช่องทาง LINE Official Account: OvaltineUHTTH และ Facebook: Ovaltine Thailand

วิธีร่วมกิจกรรม
1.    ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถร่วมกิจกรรมโดยการสแกน QR code จากด้านหลังกล่องผลิตภัณฑ์โอวัลตินแบบ UHT ที่ร่วมรายการ (โดยผลิตภัณฑ์โอวัลตินแบบ UHT ที่ร่วมรายการ คือ ผลิตภัณฑ์นมยูเอชที รสมอลต์ช็อกโกแลต สูตรแคลเซียมสูง (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน โอวัลติน) ขนาด 165 มล., ขนาด 180 มล. และ ขนาด 225 มล. และผลิตภัณฑ์นมคืนรูปยูเอชทีรสมอลต์ช็อกโกแลต สูตรน้ำตาลน้อยกว่า (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน โอวัลติน)  ขนาด 165 มล. และขนาด 180 มล. ที่มีลายคาแรคเตอร์One Pieceอยู่บนผลิตภัณฑ์ และเพิ่มเพื่อนผ่าน Line Official Account : OvaltineUHTTH  เพื่อลงทะเบียนร่วมกิจกรรม และทำการกรอกข้อมูลลงทะเบียนตามขั้นตอนจนเสร็จสมบูรณ์
2.    หลังจากลงทะเบียนสำหรับร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้เล่นเกมฟรี 3 ครั้ง เมื่อลงทะเบียนสำเร็จครั้งแรกเท่านั้น หลังจากนั้นผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องสแกน QR Code ที่อยู่ด้านบนแพ็คลายคาแรคเตอร์One Piece เพื่อเล่นเกม โดย1 QR Code จะสามารถเล่นเกมได้ 3 ครั้ง 
3.    ในการเล่นเกม Ovaltine Malt Power ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีอันดับคะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ถึงอันดับที่100ในแต่ละเดือน (ตามกติกาการเล่นเกม Ovaltine Malt Power) จะเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลตามที่ผู้จัดกิจกรรมกำหนด
4.    การจัดอันดับ 1 – 100ในแต่ละเดือน จะจัดเรียงลำดับจากผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้คะแนนสูงที่สุดและเร็วที่สุดจากการประมวลผลของเกม เช่น กรณีที่ 1 : ผู้ร่วมกิจกรรม A เล่นเกมในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ได้คะแนน 500 คะแนน , ผู้ร่วมกิจกรรม B เล่นเกมในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ได้คะแนน 500 คะแนน ผู้ร่วมกิจกรรม A จะได้อันดับที่ 1 และ ผู้ร่วมกิจกรรม B จะได้อันดับที่ 2  หรือในกรณีที่ 2 ผู้ร่วมกิจกรรม A เล่นเกมในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. ได้คะแนน 500 คะแนน , ผู้ร่วมกิจกรรม B เล่นเกมในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 11.15 น. ได้คะแนน 500 คะแนน  ผู้ร่วมกิจกรรม A จะได้อันดับที่ 1 และ ผู้ร่วมกิจกรรม B จะได้อันดับที่ 2 เป็นต้น โดยยึดการประมวลผลของคะแนนและระยะเวลาจากระบบปฏิบัติการของผู้จัดกิจกรรมเท่านั้น 
กติกาการเล่นเกม Ovaltine Malt Power
1.    กดที่ปุ่มเริ่มเกม หลังจากนั้นกดหน้าจอฝั่งซ้ายหรือขวา เพื่อให้ Super Malt กระโดดเก็บไอเทมวิตามินพร้อมทั้งหลบสิ่งกีดขวางเพื่ออยู่ในเกมได้นานที่สุดและเก็บไอเทมวิตามินให้ได้มากที่สุด 

1

2.    ไอเทมวิตามินแต่ละไอเทมจะได้รับคะแนนไม่เท่ากัน โดยคะแนนมีดังต่อไปนี้

2

3.    การเล่นเกมแต่ละรอบจะมีโบนัสพิเศษ ดังนี้
-    เก็บไอเทมกล่องโอวัลติน สามารถชนสิ่งกีดขวางเพิ่มได้ 1 ครั้ง
 

3


-    เก็บไอเทมพระอาทิตย์ สามารถเร่งความเร็ว Super Malt ได้
 

4

4.    ใน 1 เกม สามารถชนสิ่งกีดขวางได้ 1 ครั้ง หากชนครั้งที่ 2 จะจบเกมทันที
5.    คะแนนในเกมนับจากคะแนนรวมจากการเก็บไอเทมวิตามินต่อ 1 รอบเท่านั้น
6.    1 QR code บนกล่องบนแพ็คลายคาแรคเตอร์One Piece สามารถเล่นเกมได้ 3 ครั้ง ไม่สามารถนำมาสแกนซ้ำได้ 
7.    คะแนนที่แสดงผลในหน้า Top  Rank หรือลำดับคะแนน จะเป็นคะแนนสูงที่สุดที่ผู้เล่นกิจกรรมทำได้ในแต่ละเดือน ผ่านการประมวลผลของระบบปฏิบัติการเท่านั้น
8.    ในกรณีที่มีผู้เล่นกิจกรรมได้คะแนนเท่ากันในเดือนนั้นๆ จะพิจารณาจากลำดับเวลาที่เร็วที่สุดที่เล่นเกมจบ  

รายละเอียดของรางวัล

ของรางวัลสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับ Ovaltine Malt Power มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ของรางวัลประจำเดือนมีนาคม 2567
•    เซตของรางวัลโอวัลติน วันพีซ ลายลูฟี่ มูลค่าเซตละ 1,970 บาท จำนวน 100 รางวัล 
โดยของรางวัล 1เซต ประกอบด้วย
o    เสื้อยืดคอกลมลายลิขสิทธิ์ Ovaltine l One Piece (ลายลูฟี่) มูลค่า 590 บาท จำนวน 1 รางวัล
o    กระเป๋าคาดอกลายลิขสิทธิ์ Ovaltine l One Piece (ลายลูฟี่) มูลค่า 490 บาท จำนวน 1 รางวัล
o    กระติกน้ำลายลิขสิทธิ์ One Piece (ลายลูฟี่) มูลค่า 890 บาท จำนวน 1 รางวัล

ของรางวัลประจำเดือนเมษายน 2567
•    เซตของรางวัลโอวัลติน วันพีซ ลายนามิ มูลค่าเซตละ 1,970  บาท จำนวน 100 รางวัล 
โดยของรางวัล 1เซต ประกอบด้วย
o    เสื้อยืดคอกลมลายลิขสิทธิ์ Ovaltine l One Piece (ลายนามิ) มูลค่า 590 บาท จำนวน 1 รางวัล
o    กระเป๋าคาดอกลายลิขสิทธิ์ Ovaltine l One Piece (ลายนามิ) มูลค่า 490 บาท จำนวน 1 รางวัล
o    กระติกน้ำลายลิขสิทธิ์ One Piece (ลายนามิ) มูลค่า 890 บาท จำนวน 1 รางวัล

ของรางวัลประจำเดือนพฤษภาคม 2567
•    เซตของรางวัลโอวัลติน วันพีซ ลายช็อปเปอร์ มูลค่าเซตละ 1,970 บาท จำนวน 100 รางวัล 
โดยของรางวัล 1เซต ประกอบด้วย
o    เสื้อยืดคอกลมลายลิขสิทธิ์ Ovaltine l One Piece (ลายช็อปเปอร์) มูลค่า 590 บาท จำนวน 1 รางวัล
o    กระเป๋าคาดอกลายลิขสิทธิ์ Ovaltine l One Piece (ลายช็อปเปอร์) มูลค่า 490 บาท จำนวน 1 รางวัล
o    กระติกน้ำลายลิขสิทธิ์ One Piece (ลายช็อปเปอร์) มูลค่า 890 บาท จำนวน 1 รางวัล

เซตของรางวัลประจำเดือนตลอดกิจกรรมมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 300 เซต (เดือนละ 100 เซต) มูลค่ารางวัลละ 1,970 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 591,000 บาท  (ห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

รายละเอียดรอบกิจกรรมและการประกาศผลรางวัล

ผู้จัดกิจกรรมจะทำการตัดรอบกิจกรรมสำหรับชิงรางวัลมีดังนี้

1.    รอบที่ 1 ผู้ที่ร่วมกิจกรรมตั้งแต่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 0.00 น. ถึง 31 มีนาคม 2567 เวลา 23.59 น.
2.    รอบที่ 2 ผู้ที่ร่วมกิจกรรมตั้งแต่ 1 เมษายน 2567 เวลา 0.00 น. ถึง 30 เมษายน 2567 เวลา 23.59 น.
3.    รอบที่ 3 ผู้ที่ร่วมกิจกรรมตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 0.00 น. ถึง 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 23.59 น.

ผู้จัดกิจกรรมจะประกาศผลกิจกรรมทาง Line Official Account : OvaltineUHTTH  , Facebook Ovaltine Thailand และ website : www.ovaltine.co.th ตามวันและเวลาดังนี้

1.    รอบที่ 1 วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 19.00 น.
2.    รอบที่ 2 วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 19.00 น.
3.    รอบที่ 3 วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 19.00 น. 

ผู้ชนะกิจกรรมในแต่ละรอบกิจกรรมจะต้องรายงานตัวยืนยันสิทธิ์กับผู้จัดกิจกรรมโดยแจ้งลำดับที่ได้รับรางวัล และ แคปสกรีนหน้าจอ Line ID ในหน้าประวัติที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมของตนเองส่งมาทาง Line Official Account : OvaltineUHTTH  ภายใน 15 วันนับจากวันที่ประกาศผลกิจกรรม และหากภายใน 15 วันนับจากวันที่ประกาศผลกิจกรรม ผู้ชนะกิจกรรมไม่ได้ยืนยันสิทธิ์รับรางวัล ทางผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการให้รางวัลแก่ผู้มีคะแนนสูงในลำดับถัดไปในหน้า Top Rank 

ผู้จัดกิจกรรมจะดำเนินการส่งของรางวัลให้ผู้ชนะกิจกรรมภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ผู้ชนะกิจกรรมยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัท บีเคเค มาร์เก็ตติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัดจะเป็นตัวแทนในการจัดส่งของรางวัลให้ผู้ชนะกิจกรรม

เงื่อนไขอื่นๆ
•    ผู้ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นบุคคลธรรมดาที่พำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อน โดยการยืนยันกับระบบของผู้จัดกิจกรรม
•    ผู้ร่วมกิจกรรมได้ศึกษา รับทราบและยอมรับกฎ กติกา และข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆ เป็นอย่างดีแล้วก่อนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายครั้งนี้ , ไม่สามารถแลกเปลี่ยนคะแนนเป็นเงินสดได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ รายละเอียดของกิจกรรมมีเงื่อนไขเฉพาะ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้ร่วมกิจกรรมในการศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลเงื่อนไขและกติกา โดยผู้จัดกิจกรรมจะไม่รับผิดชอบหากผู้ร่วมกิจกรรมเข้าใจผิดเกี่ยวกับเนื้อหา เงื่อนไขและกติกาของกิจกรรม
•    ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโอนคะแนนหรือสิทธิ์การรับของรางวัลให้กับบุคคลอื่นได้
•    รุ่นปฏิบัติการในโทรศัพท์ที่สามารถรองรับการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ คือ ระบบ iOS รองรับระบบปฏิบัติการ 10 ขึ้นไป ระบบ Android รองรับระบบปฏิบัติการ 5.0 ขึ้นไป ระบบไลน์ รองรับเวอร์ชั่น 9.14.0 ขึ้นไป
•    คะแนนจากการเล่นเกมแต่ละรอบเป็นการประมวลผลจากระบบปฏิบัติการของผู้จัดกิจกรรมเป็นที่สิ้นสุด
•    ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ในการรับของรางวัลจากการเข้าร่วมรายการดังกล่าวได้
•    หากผู้จัดกิจกรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฏิบัติตามกฎและข้อตกลงของกิจกรรม หรือมีเจตนาทุจริต ทำลายการดำเนินกิจกรรม ผู้จัดกิจกรรมมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมกิจกรรมต่อไป และมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎ กติกา และการให้รางวัลตามความเหมาะสมเมื่อใดก็ได้
•    ผู้จัดกิจกรรมสามารถขอตรวจสอบหลักฐานของ QR code ที่ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นผู้สแกนเข้ามา ในกรณีที่พบว่ามีการสแกนซ้ำ โดยผู้จัดกิจกรรมจะให้สิทธิในการได้รับคะแนนและของรางวัลแก่ผู้ที่มีหลักฐาน QR code บนกล่องผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการในกิจกรรมนี้เท่านั้น  ดังนั้นผู้ร่วมกิจกรรมต้องเก็บ QR code ไว้เป็นหลักฐานในการแสดงสิทธิในการรับของรางวัลในแต่ละรอบ 
•    ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม เช่น ระยะเวลาร่วมกิจกรรม และของรางวัลตามที่เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ของรางวัลใหม่นั้นจะมีมูลค่าเทียบเท่าของรางวัลเดิม การเปลี่ยนแปลงจะแจ้งผ่านทางช่องทาง LINE Official Account: OvaltineUHTTH และ Facebook: Ovaltine Thailand และไม่รับคืนรางวัลหากของรางวัลได้ถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การพิจารณาของผู้จัดกิจกรรมถือเป็นที่สุด
•    ผู้จัดกิจกรรมมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ ผู้จัดกิจกรรมจะไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อที่บริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง
•    ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเกิดขึ้นจากระบบอินเทอร์เน็ตล่าช้า ไม่สมบูรณ์ หรือเกิดจากการฉ้อโกงหรือการส่งข้อมูลไม่ถูกต้อง ที่เกิดจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเนื่องจากสาเหตุของความผิดพลาด การเพิกเฉย การแก้ไขปรับเปลี่ยน การให้สินบน การลบทิ้ง ขโมย การทำลายข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหายของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ หรือไม่ว่าเหตุใด
•    ผู้จัดกิจกรรมจะเก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลไว้จนกว่าการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้จะสิ้นสุดลง โดยผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลสามารถเข้าถึง ขอสำเนา แก้ไข ขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการอัตโนมัติ คัดค้าน ลบหรือทำลาย ระงับการใช้ ขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดรวมถึงร้องเรียนได้ โดยผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อผู้จัดกิจกรรมได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏบนเอกสารนี้ 
•    การแสดงผลผ่าน QR code สำหรับลงทะเบียนจะขึ้นอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์ที่ใช้แสดงผล ซึ่งอาจจะมีการแสดงผลที่แตกต่างกันบ้าง 
•    ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถร่วมกิจกรรมโดยใช้งานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
•    พนักงานและครอบครัวของพนักงานบริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือ บริษัทตัวแทนโฆษณา และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
•    ผู้ร่วมกิจกรรมได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรม วิธีเล่น สิ่งของรางวัล และรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วจึงเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
•    เงื่อนไขเพิ่มเติม ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 : ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลภารกิจประจำสัปดาห์และ/หรือ ได้รับรางวัลประจำเดือนสามารถรับรางวัลสูงสุดได้ 1 Line Account  ต่อ 1 รางวัลใน 1 รอบกิจกรรมเท่านั้นและต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนใน Line Account ด้วยเบอร์โทรศัพท์ และ ชื่อ-นามสกุลต้องไม่ซ้ำกับที่ลงทะเบียนในระบบแล้ว หากผู้จัดกิจกรรมตรวจสอบแล้วพบว่าชื่อ-นามสกุลซ้ำกัน ทางผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวในแต่ละรอบกิจกรรม
•    เงื่อนไขเพิ่มเติม ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 : ผู้จัดกิจกรรมขยายระยะเวลาในการยืนยันสิทธิ์รับรางวัลในกิจกรรมยอดนักสู้และ/หรือ ผู้ชนะกิจกรรมที่ได้รับรางวัลประจำเดือนจากภายใน 15 วันนับจากวันที่ประกาศผลกิจกรรมเป็นภายใน 60 วันนับจากวันที่ประกาศผลกิจกรรม
•    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลผู้บริโภคโอวัลติน โทร 02 7424330 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ ส่งข้อความมาที่ กล่องข้อความ เพจโอวัลติน https://www.facebook.com/OvaltineThailand/inbox