ข่าวสารกิจกรรมดีๆกับโอวัลติน ติดต่อข่าวสารดีๆกับ โอวัลติน อร่อยคุ้มประโยชน์เยอะ

ข่าวสารและกิจกรรม

โอวัลตินสมาร์ท แฮปปี้มิลค์ ชวนน้องๆมาเต้น Challenge Happy Dance!

โอวัลตินสมาร์ท แฮปปี้มิลค์ ชวนน้องๆมาเต้น Challenge Happy Dance

 

โอวัลตินสมาร์ท แฮปปี้มิลค์ ชวนน้องๆมาเต้น Challenge Happy Dance!
ขอชวนน้องๆ มาโชว์ลีลาการเต้นสุดแฮปปี้ตามสไตล์ของน้องๆ เต้นแบบฟรีสไตล์ประกอบเพลง “แฮปปี้มิลค์ แดนซ์” พร้อมถือกล่องโอวัลตินสมาร์ท แฮปปี้มิลค์ ใน TikTok เพื่อชิงของรางวัลสุดพิเศษเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ รวมมูลค่า 24,980 บาท ___________________________________________________________________________ 
เงื่อนไขและกติกาการเข้าร่วมกิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม : โอวัลตินสมาร์ท แฮปปี้มิลค์ ชวนน้องๆมาแดนซ์อย่างแฮปปี้ ช่วงปิดเทอม! 
ระยะเวลาร่วมกิจกรรม : ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ถึง 30 เมษายน 2567 เวลา 23:59 น. 
ประกาศผลรางวัล : วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 น. 
ผู้จัดกิจกรรม : บริษัท เอบีฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้จัดกิจกรรม") 
 
1. วิธีการร่วมกิจกรรม และ กติกา 
•    ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเข้าไปที่ Tiktok : Ovaltine Smart Happy Club ต้องกดเลือกเพลง แฮปปี้มิลค์ แดนซ์ ประกอบในคลิปเท่านั้น และถ่ายคลิปน้องๆ หรือทั้งครอบครัว เต้นประกอบ เพลง แฮปปี้มิลค์ แดนซ์ โดยน้องๆสามารถออกแบบท่าเต้นประกอบเพลงแบบฟรีสไตล์อย่างสร้างสรรค์ พร้อมถือกล่องโอวัลตินสมาร์ท แฮปปี้มิลค์ หรือมีกล่องโอวัลติน สมาร์ท แฮปปี้มิลค์ ปรากฎในคลิป 
•    โพสต์คลิปเต้นที่ร่วมสนุกลง TikTok ของคุณ จากนั้นติดแฮชแท็ก #โอวัลตินสมาร์ท #happymilkdance  
•    ผู้ร่วมกิจกรรมต้องใช้บัญชีเดียวในการร่วมกิจกรรม แต่สามารถส่งคลิปได้ไม่จำกัด 
2. ระยะเวลาในการร่วมสนุก 
•    วันเริ่มกิจกรรม : วันที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. 
•    วันสิ้นสุดกิจกรรม : 30 เมษายน 2567 เวลา 23:59 น. 
•    ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล : วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 น. 

3. ของรางวัล  
ของรางวัล จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่ารวมทั้งสิ้น 24,980 บาท (สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
•    รางวัลที่ 1-10 : ชุดของเล่นส่งเสริมการเรียนรู้ 2 ชิ้น ประกอบด้วย Painting Board เสริมการเรียนรู้ และ ชุดกระเป๋าอาชีพเสริมพัฒนาการ (คละลาย) จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,498 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) รวมมูลค่า 14,980 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
•    รางวัลที่ 11-20 : ตุ๊กตาพี่สมาร์ทขนาด 1 เมตร จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,000บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) รวมมูลค่า 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

4. เกณฑ์การตัดสิน   
•    ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำตามกติกาถูกต้อง ครบถ้วนตามกติการร่วมกิจกรรมมีคอนเทนต์ที่ถูกใจคณะกรรมการมากที่สุด ลุ้นรับของรางวัลไปเลย (โดยการตัดสินของกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาดและเป็นที่สิ้นสุด) 
•    คณะกรรมการต้องสามารถหาบัญชีของผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบทางช่องทาง TikTok จากการเสิร์ชจากแฮชแทคสำหรับกิจกรรมนี้   
 
5. วิธีการยืนยันสิทธิ์ และเงื่อนไขการรับรางวัล 
•    หลังจากประกาศผล ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสามารถยืนยันสิทธิ์มาที่กล่องข้อความ (inbox) ของ Facebook: Ovaltine โอวัลติน โดยจะต้องแจ้งยืนยันสิทธิ์มา  ภายในวันที่  10-20 พฤษภาคม 2567  (สิ้นสุด ณ เวลา 23.59 น.) หากผู้มีสิทธิ์รับของรางวัลท่านใดไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้ชนะที่ทำคอนเทนต์ถูกใจคณะกรรมการในลำดับถัดไป 
•    ผู้ได้รับรางวัลแจ้งข้อมูลเพื่อยืนยันสิทธิ์ อันได้แก่ 
•    ชื่อบัญชีผู้ใช้ Tiktok พร้อมภาพถ่ายหน้าจอ (Screenshot) หน้าโปรไฟล์บนแอพพลิเคชั่น TikTok เพื่อยันยันว่าตนเองเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้จริง  
•    ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 
•    สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของบัญชี หรือผู้ปกครองเด็ก  
•    สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล ทางบริษัทฯ จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ท่านแจ้ง นับจากวันที่ท่านแจ้งภายใน 15 วันทำการ   
•    หากไม่มีการยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือผู้ได้รับรางวัลทำผิดกติกาที่ได้แจ้งด้านบน ทางทีมงานจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะทำการมอบของรางวัลให้แก่ผู้ที่ขนะทำคอนเทนต์ถูกใจคณะกรรมการในลำดับถัดไป 
 
เงื่อนไขอื่นๆ 
•    ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบและยอมรับกฎ กติกา และข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆ เป็นอย่างดีแล้วก่อนเข้าร่วมรายการ 
•    ผู้ร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขข้างต้น ถือว่าได้ให้ความยินยอมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมประกวดชิงรางวัลตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ทุกประการ  
•    ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ 
•    ผู้จัดกิจกรรมมีสิทธิในการพิมพ์และ/หรือเผยแพร่รายชื่อ รูปถ่าย ของผู้ร่วมกิจกรรม และหรือผู้ชนะการประกวด เพื่อการโฆษณา ทำซ้ำ ตัดทอน ดัดแปลง โฆษณา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจทั้งในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต โดยไม่ต้องบอกกล่าวใด ๆ ต่อผู้ร่วมกิจกรรม โดยผู้ร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิเรียกค่าตอบแทนในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม โดยผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการนำรูปมาใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ภายใต้บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนใด ๆ เป็นการตอบแทนแต่อย่างใด 
•    ผู้จัดกิจกรรมจะประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดชิงรางวัลทั้งหมด (ไม่รวมถึงผู้ชนะสำรอง) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 น. โดยสามารถติดตามรายชื่อผู้ชนะการประกวดชิงรางวัลได้ที่ https://www.facebook.com/Ovaltinethailand โดยผู้จัดกิจกรรมไม่มีหน้าที่ในการแจ้งผลการประกวดให้ผู้ชนะการประกวดรับทราบเป็นการส่วนตัวไม่ว่าทางช่องทางใด 
•    ผู้ชนะการประกวดชิงรางวัล ต้องทำการยืนยันสิทธิด้วยตนเอง หรือในกรณีที่เป็นเด็กที่อายุน้อยกว่า 15 ปี จะต้องให้ผู้ปกครองของเด็กมายืนยันสิทธิ์ให้แทน โดยติดต่อผู้จัดกิจกรรม แจ้งว่าเป็นผู้ชนะการประกวดในกิจกรรมใด ในลำดับที่เท่าไหร่ พร้อม แจ้งรายละเอียดดังนี้  
•    ชื่อบัญชีผู้ใช้ Tiktok หรือ Facebook พร้อมภาพถ่ายหน้าจอ (Screenshot) หน้าโปรไฟล์บนแอพพลิเคชั่น TikTok หรือ Facebook เพื่อยันยันว่าตนเองเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้จริง 
•    ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 
•    สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของบัญชี หรือผู้ปกครองของเด็กที่อายุน้อยกว่า 15 ปี หรือ ผู้รับมอบอำนาจมารับรางวัล 
•    โดยส่งเข้ามาทาง FB Inbox Message: Ovaltine Thailand ภายใน 20 พฤษภาคม 2567 (สิ้นสุด ณ เวลา 23.59 น.)  เท่านั้น หากผู้ชนะการประกวดไม่ยืนยันสิทธิ์และหรือไม่สามารถนำส่งเอกสารที่ได้ครบตามที่กำหนดเข้ามาตามวิธีการ และภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือยืนยันสิทธิแต่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดข้างต้น ถือว่าผู้ชนะการประกวดท่านดังกล่าวสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันที และผู้จัดกิจกรรมจะพิจารณาให้รางวัลกับผู้ร่วมกิจกรรมท่านอื่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
•    หลังจากการยืนยันตัวตน และส่งเอกสารครบถ้วนภายในกำหนดเวลาตามที่กำหนด บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลให้ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ท่านแจ้ง ภายใน 15วันทำการ หลังจากที่ท่านแจ้งที่อยู่  หากไม่มีการยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือผู้ได้รับรางวัลทำผิดกติกาที่ได้แจ้งด้านบน ทางทีมงานจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะทำการมอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีในลำดับถัดไป
•    ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งให้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากของรางวัลถูกตีกลับไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดกิจกรรมไม่มีหน้าที่ต้องจัดส่งของรางวัลให้ผู้ชนะการประกวดอีกแต่อย่างใด และถือว่าผู้ชนะการประกวดท่านดังกล่าวสละสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมและรับของรางวัลดังกล่าว 
•    หากมีการสละสิทธิ์ หรือถือว่ามีการสละสิทธิ์ในการได้รับของรางวัลไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้ชนะลำดับถัดไปที่ผู้จัดกิจกรรมได้เลือกไว้และที่สามารถแสดงหลักฐานครบถ้วนและถูกต้อง ตามเงื่อนไข และระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้รวมถึงกรณีที่ผู้ชนะการประกวดไม่ติดต่อผู้จัดกิจกรรม หรือไม่มารับของรางวัล หรือไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่สืบเนื่องจากการได้รับรางวัลที่ได้รับภายในวัน หรือเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ และไม่ประสงค์จะรับของรางวัลอีกต่อไป ผู้จัดกิจกรรม จะทำการพิจารณาให้รางวัลกับผู้ร่วมกิจกรรมท่านอื่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
•    ผู้จัดกิจกรรมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย จำนวนร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ และค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวกับรางวัลให้แก่ผู้ชนะรางวัลตามที่กฎหมายกำหนด หรือ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่ หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 
 
เงื่อนไขของบัญชีผู้ใช้ 
•    ผู้ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ต้องเป็นผู้ที่อยู่อาศัยในประเทศไทย ทั้งนี้ พนักงาน และสมาชิกครอบครัวของพนักงานของผู้จัดกิจกรรม รวมถึงบริษัทในเครือ และบริษัทตัวแทนโฆษณาและหรือส่งเสริมการขาย รวมทั้งบริษัทใดๆ ที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้ 
•    ผู้เข้าร่วมประกวดชิงรางวัล สามารถส่งจำนวนคลิปได้ไม่จำกัด แต่มีสิทธิชนะการประกวดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น ตลอดระยะเวลาของกิจกรรมนี้ 
•    ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องมีบัญชีโซเชียลมีเดีย เป็นของตนเองในช่องทาง Tiktok หรือ Facebook และเปิดเป็นสาธารณะ  ทั้งนี้ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ให้ 1 ท่าน สามารถรับรางวัลได้เพียง 1 สิทธิ์ ต่อ 1 Tiktok Account เท่านั้น หากมีการตรวจสอบได้ว่าผู้ร่วมสนุกใช้ Tiktok Account หลายบัญชีแต่ปรากฎว่าเป็นบุคคลเดียวกัน จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น โดยยึดจากรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุด
•    รูปที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นรูปเจ้าของบัญชีโซเชียลมีเดียนั้น ๆ หากมีการตรวจพบว่ารูปที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้เป็นรูปของผู้เจ้าของบัญชีโซเชียลมีเดียนั้นๆ ทางผู้จัดกิจกรรมมีสิทธิบอกยกเลิกการได้รับรางวัล หากมีการตรวจพบในภายหลัง 
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมได้ที่ผู้จัดกิจกรรม ศูนย์ข้อมูลผู้บริโภคโอวัลติน 02 7424330 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.30 น. หรือสอบถามทางช่องทาง  FB Inbox Message: Ovaltine Thailand